Formerende partijen positief gestemd over formatiegesprekken

VVD, GBLV en D66 zijn goed op weg naar de formatie van een nieuw college in Leidschendam-Voorburg. Dit bericht brengen de partijen gezamenlijk naar buiten.

‘Sfeer is goed’
Na de verkiezingen werd Paul de Krom aangesteld om met alle partijen in gesprek te gaan over hun wensen en verkiezingsprogramma’s. Uit die gesprekken kwam naar voren dat de drie partijen VVD, GBLV en D66 gezamenlijk proberen te formeren tot een coalitie. De Krom leidt ook deze gesprekken.

De betrokkenen zijn welgestemd over de onderhandelingen tot nu toe: ‘De sfeer is goed en de vaart zit erin. Het vertrouwen is er om eruit te komen en samen aan de slag te gaan.’

Grote dossiers
‘Aan de slag’ moeten de partijen zeker, want er zijn belangrijke dossiers die de komende vier jaar opgelost moeten worden. Denk daarbij aan het woningtekort, maar ook de ernstig verslechterde bereikbaarheid van de gemeente. Ook moeten er stappen gemaakt worden op het gebied van duurzaamheid en willen de partijen het vertrouwen van de burger in de politiek herstellen.

‘Dit zijn grote dossiers waarin veel geld omgaat en hele fundamentele keuzes over gemaakt moeten worden. Ons doel is met concrete ambities en plannen te komen die gelijk de uitvoering in kunnen. Er moet nu iets gebeuren en dat gaan we doen,’ aldus VVD-fractievoorzitter Astrid van Eekelen.

D66-fractievoorzitter Wouter Jorissen: ‘We voelen alle drie de urgentie om grote knelpunten aan te pakken. Er zijn grote problemen op de woningmarkt, de inflatie giert omhoog en de oorlog in Oekraïne heeft heel duidelijk gemaakt dat er forse veranderingen moeten komen in ons energiegebruik. Tegelijkertijd willen we onze inwoners goed betrekken bij de keuzes van de gemeente. Ik merk aan tafel dat we hier eensgezind over zijn en dat stemt me positief.’

‘Zorgvuldigheid boven snelheid’
Wanneer het akkoord helemaal rond is, is nog niet zeker. ‘Er wordt hard gewerkt om het zo snel mogelijk te presenteren, maar zoals de verkenner in zijn rapport al aangaf: zorgvuldigheid gaat boven snelheid. Dat vinden wij ook erg belangrijk,’ zegt GBLV-fractievoorzitter Bianca Bremer. ‘We maken nu afspraken waar we vier jaar mee vooruit moeten. In die tijd kan er van alles gebeuren. Deze coalitie wil ook onverwachte situaties kunnen doorstaan, en met deze club heb ik er alle vertrouwen in dat dat lukt.’