110 nieuwe sociale huurwoningen in Leidschendam-Zuid

In Leidschendam-Zuid worden 110 sociale huurwoningen gebouwd in De Star. De woningen zijn bedoeld voor doorstromers, statushouders, jongeren en andere starters op de woningmarkt. Naast de 110 sociale huurwoningen komen er ook 35 vrije sectorwoningen. Dit staat in het plan dat het college heeft vastgesteld.

Duurzame woonwijk
In de plannen staat dat er zowel woningen van twee bouwlagen als gebouwen met vier woonlagen komen. Vanuit de woningen is het landschap direct te betreden. Er is ruimte voor sport en spel. Daarnaast komen er wandelpaden en is er natuurbeheer tot aan de voordeur van de woningen.

Sportpark aan de noordkant
Het nieuwe clubhuis ‘Sportpark de Star’ krijgt in de plannen een plek aan de noordkant van de wijk. Voor de rugbyvereniging, die momenteel tijdelijk gehuisvest is op De Star, wordt een alternatieve locatie gezocht.

Ontwikkeling samen met de inwoners
Bewoners konden afgelopen zomer meepraten over hoe de omgeving er uit zou moeten komen te zien. Veel inwoners hebben hiervan gebruik gemaakt. De belangrijkste reacties gingen over de ontsluiting en bereikbaarheid van de wijk, parkeren, geluid en veiligheid. De reacties worden meegenomen in de verdere uitwerking van de plannen.

Gemeenteraad moet plannen goedkeuren
Na vaststelling van het plan door de gemeenteraad wordt in 2021 het plan voor De Star samen met de omgeving verder uitgewerkt. Ook worden benodigde onderzoeken uitgevoerd en afspraken gemaakt met de (ontwikkelende) partijen in het gebied. Dit wordt vervolgens financieel vertaald naar de grondexploitatie. Naar verwachting wordt de gemeenteraad in het eerste kwartaal 2022 gevraagd deze grondexploitatie te openen en te besluiten over de uitwerking van het ruimtelijk kader.