720 basisschoolleeringen uit Leidschendam en Voorburg leggen Praktisch Verkeersexamen af

Leerlingen uit groep 7 van negentien verschillende basisscholen uit Leidschendam-Voorburg doen op 11, 12 en 13 april mee aan het Praktisch Verkeersexamen.

Aandacht schenken aan verkeersveiligheid
Wethouder Astrid van Eekelen: “Volgend jaar gaan deze leerlingen waarschijnlijk allemaal zelfstandig op de fiets naar de middelbare school. Daarom vind ik het heel belangrijk dat op de basisscholen in onze gemeente zoveel aandacht aan verkeersveiligheid wordt besteed. Ook leerlingen kunnen hier een bijdrage aan leveren! Door hun aandacht bij het verkeer te houden en zich niet te laten afleiden door bijvoorbeeld de mobiele telefoon. Die berichtjes kunnen echt wel even wachten. Verkeerskennis is de basis, maar leerlingen moeten deze natuurlijk ook in de praktijk kunnen brengen. Ik wens alle leerlingen die meedoen aan het Praktisch Verkeersexamen heel veel succes!”

Verkeerskennis in de praktijk
Tijdens het verkeersexamen wordt getoetst of de leerlingen de verkeerskennis, die zij tijdens lessen op school hebben opgedaan, ook in de praktijk kunnen toepassen. Voordat de leerlingen het examen mogen afleggen wordt eerst hun fiets gekeurd. Ook moeten zij tijdens een ‘beheersproef’ laten zien dat zij klaar zijn om het examen af te leggen. Daarna leggen de kinderen per fiets een route af door de omgeving.

Er zijn twee fietsroutes uitgezet in de gemeente. Op maandag start het verkeersexamen vanaf het bordes van het Raadhuis in Leidschendam. Op dinsdag en woensdag starten de leerlingen vanaf het plein van de Lusthofschool in Voorburg. Onderweg zijn er zes controleposten waar het verkeersgedrag van de kinderen bekeken wordt. Binnen drie dagen na het afleggen van het examen krijgen de leerlingen de uitslag of ze geslaagd zijn of niet.