Archeologische opgraving Oude Trambaan trekt veel bekijks

Ondanks het wispelturige weer was er veel belangstelling voor de open dag bij de archeologische opgraving op de hoek van de Rijnlandstraat en Oude Trambaan in Leidschendam.

Opgraving Romeinse kanaal van Corbulo
Al een kleine maand is archeologisch bedrijf Transect BV bezig met het opgraven van een deel van het Romeinse kanaal van Corbulo. Het kanaal is door de Romeinen in de eerste eeuw na Christus gegraven. Het kanaal liep van de Romeinse nederzetting ‘Forum Hadriani’, wat ligt in hedendaags Voorburg, richting de Rijn bij Leiden. Het volgt vrijwel dezelfde loop als de hedendaagse Vliet.

Opgraving roept vragen op
Lange tijd was onbekend waar het kanaal precies liep. Vrij recente onderzoeken lieten zien waar deze ruwweg lag. De opgraving van nu betreft een vrij plotse bocht in het kanaal. Voor de archeologen is het dus de vraag waarom er hier ‘plots’ werd afgeweken en hoe deze op dit stuk precies verloopt.

Toeschouwers kijken nieuwsgierig mee
Woensdag lieten de onderzoekers hun voortgang zien aan het publiek, die vol nieuwsgierigheid op de open dag zijn afgekomen. Bij de verschillende putten wordt uitgelegd wat mensen precies zien. De verschillende grondlagen laten zien waar het kanaal liep. Ook is de houten kade blootgelegd en is er ook ander vondstmateriaal te zien, veelal ‘afval’ wat mensen destijds in het kanaal gooiden als iets kapot was.

Nieuwbouw op de plek
De opgraving duurt nog zo’n twee weken. Op het stuk grond wordt later een appartementencomplex met ondergrondse garage gerealiseerd.