Baby’s kunnen nu al ingeschreven worden voor sociale huurwoning

Het woningtekort en lange wachtlijsten voor sociale huurwoningen vormen een groeiende zorg binnen de regio. Staedion, een van de grootste woningcorporaties in de regio, neemt nu een innovatieve stap om deze uitdagingen aan te pakken: ouders kunnen vanaf nu hun pasgeboren baby’s al inschrijven voor een sociale huurwoning.

Staedion wil tekort terugdringen
Staedion doet er alles aan om het woningtekort terug te dringen volgens bestuursvoorzitter Gijsbert van Herk: “Dit doen we door niet alleen nieuwe, sociale huurwoningen te bouwen, maar we bevorderen ook de doorstroom door het bestaand woningbezit beter te benutten. Bijvoorbeeld via friends-contracten waarbij twee vrienden een woning delen of door ouderen vanuit een niet toegankelijke woning naar een toegankelijke woning te laten verhuizen.”

Pilot
De nieuwe regeling, die momenteel als pilotproject wordt gelanceerd, biedt ouders de mogelijkheid om hun pasgeboren kinderen in te schrijven voor een sociale huurwoning. Normaal gesproken kunnen woningzoekenden in de regio Den Haag zich pas vanaf hun 18e levensjaar inschrijven via Woonnet Haaglanden. Door deze tijdelijke actie wil Staedion ouders geruststellen en anticiperen op de toekomstige behoeften van hun kinderen.

Baby’s tot één jaar oud
Ouders kunnen hun baby’s tot één jaar oud inschrijven tot en met 1 april via staedion.nl/baby. Voorwaarde voor deelname aan deze pilot is dat ouders in de regio Haaglanden wonen. Er is ruimte voor 100 kinderen op de wachtlijst. Hierna zal de inschrijving sluiten.