Baggerwerkzaamheden in Leidschendam-Voorburg voor verwijderen van slib

In de komende periode zullen vijvers en sloten in diverse wijken van Leidschendam en Voorburg onderhevig zijn aan baggerwerkzaamheden. Dit belangrijke project, dat start op maandag 11 december en doorloopt tot en met vrijdag 29 maart, heeft als doel de waterkwaliteit te verbeteren, overstromingsrisico’s te verminderen en het leefgebied van waterdieren te bevorderen.

Opgestapelde plantenresten worden verwijderd
De baggerwerkzaamheden, die worden uitgevoerd in onder andere Park Veursehout, ’t Lien, de Rietvink en het Raadhuiskwartier in Leidschendam, evenals in Essesteijn in Voorburg, worden uitgevoerd door gespecialiseerde teams die gebruikmaken van baggerboten. Deze schepen halen overtollig slib van de waterbodem, dat voornamelijk bestaat uit opgestapelde plantenresten die door de jaren heen zijn verzameld.

Veel positieve kanten
Een belangrijk aspect van het baggeren is het herstellen van de diepte van watergangen, zoals vijvers, sloten en vaarten. Het verwijderen van slib voorkomt dat deze waterwegen droog komen te liggen en draagt bij aan het verminderen van wateroverlast tijdens extreme regenbuien. Bovendien draagt het bij aan het verbeteren van de waterkwaliteit voor flora en fauna, waaronder planten, vissen en andere waterdieren.

Respect voor de natuur
Het baggerproces wordt zorgvuldig uitgevoerd, met oog voor het behoud van natuurlijke habitats. Een deel van de bodem wordt met rust gelaten om vissen en waterdieren de gelegenheid te geven zich te verschuilen tijdens de werkzaamheden.

Slib krijgt tweede leven
Na het baggeren wordt het verwijderde slib afgevoerd naar een speciaal baggerdepot. Daar zal het slib indrogen, waarna het ter plaatse wordt verwerkt als ophogingsmateriaal. Het baggeren in Leidschendam-Voorburg is ongeveer eens in de 8 tot 10 jaar nodig.