Bereikbaarheid Damcentrum: Raad verdeeld over extra brug. Meerderheid zegt ‘nee’

De kans dat er een extra brug over de Vliet komt is klein, tenminste als het aan de gemeenteraad ligt. In de commissievergadering van 6 oktober spraken alle partijen over de plannen en onderzoeken die in de afgelopen jaren gedaan zijn.

Meeste partijen zijn tegen nieuwe brug
De fractie van GroenLinks is blij dat er deze week met het collegevoorstel Bereikbaarheid Damcentrum eindelijk een besluit genomen kan worden over mogelijke aanleg van een extra brug over de Vliet. Fractievoorzitter Jeroen van Rossum legt uit: “We zijn al jaren tegen de aanleg van een extra brug, omdat daar de verkeersknelpunten niet mee worden opgelost. Dat laat onderzoek na onderzoek zien. Ook Wouter Jorissen van D66 sprak duidelijke woorden. “Er is simpelweg geen meerderheid voor te krijgen. We komen eindelijk aan het einde van deze rit. Een rit van taboeloos onderzoek. Een rit van geldverspilling en onduidelijkheid.”

PvdA sceptisch maar wel met open mind
Delroy Blokland van de PvdA bedankte allereerst de insprekers. Daarna liet hij weten dat de PvdA altijd sceptisch tegenover een extra brug gestaan heeft. “Wij hebben aangegeven dat we de onderzoeken zouden afwachten en met een open mind op basis van feiten tot een eindoordeel zouden komen. Vanavond is het zover dat we het eindonderzoek met elkaar kunnen bespreken. Op basis van de onderzoeken concludeert de PvdA dat de extra brug geen optie is om het verkeer terug te dringen.”

GBLV vraagt om wijziging raadsvoorstel
Gemeentebelangen LV heeft een wijziging op het raadsvoorstel ingediend. Met de wijziging verzocht de partij om het raadsvoorstel te wijzigen in “Geen nieuwe brug over de Vliet aan te leggen ter hoogte van Klein Plaspoelpolder.’ In het wijzigingsvoorstel wordt verder opgemerkt: “Het wordt tijd om dit dossier te sluiten: genoeg is genoeg!”

Ook voorstanders voor de brug
VVD LV is voor het bouwen van een brug en vragen de overige partijen te kijken naar de kansen van een brug. Want goed openbaar vervoer kan volgens de partij niet over de huidige bruggen en wel over de nieuwe. Daarnaast is er volgens raadslid Bart Eleveld die woordvoerder was van het debat dinsdagavond gewoon veel lokaal verkeer. “Daarbij komt dat de ontwikkelingen in Klein Plaspoelpolder, Damcentrum en Overgoo tot gevolg hebben dat er straks nog eens honderden lokale huishoudens extra zijn die de Vliet over willen steken.” Harma Aris van de VVD gaf eerder deze week in een persbericht al aan: “Ja het is een flinke financiële investering die gevraagd wordt. Maar het is dan ook een investering voor de komende 100 jaar.

De pijn eerlijker verdelen
Kees Verschoor van Christen Unie-SGP vindt dat er met een extra brug in ieder geval opties zijn om de de bereikbaarheid te verdelen en de pijn eerlijker te verdelen. Hij steunt de raadsvoorstellen. “Er komen steeds meer woningen in Leidschendam-Zuid. Of we het nu leuk vinden of niet, er hoort een weg bij. Een weg waar openbaar vervoer overheen kan rijden kan er nog komen als we nu de mogelijkheid benutten die er nog is met een brug. De kosten zijn van een orde die onze gemeentebegroting aankan.”

Verkiezingsbelofte uitvoeren
CDA-raadslid Ron van Duffelen: “Het CDA is voorstander van slimme oplossingen en maatwerk. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 koos de partij voor een aanpak met een juiste balans tussen bereikbaarheid, verkeersveiligheid en duurzaamheid. Goede aanvullende verkeersmaatregelen naast de extra brug helpen daarbij. In het coalitieakkoord van juni 2018 staat onder andere dat er verder wordt gewerkt aan een voor de verkeersmobiliteit door “slimme verkeerssystemen, verkeersmaatregelen en een oeververbinding”. Het CDA is blij dat aan deze verkiezingsbelofte door wethouder Bouw nu gestand is gedaan.”

Raadsvergadering
In de raadsvergadering van 27 oktober zal dit voorstel verder besproken worden.