Bewoners willen geen brug in Leidschendam-Voorburg

Meer dan 100 bewoners hebben afgelopen dinsdag tijdens een bewonersbijeenkomst hun bezorgdheid uitgesproken over de negatieve gevolgen van het bouwen van een nieuwe brug over de Vliet. Een tussentijdse brugstudie zorgt voor veel commotie en negatieve gevoelens.

Doorstroom verkeer Damcentrum
De doorstroom van het verkeer in het Damcentrum is een groot probleem. Wie in de ochtend het centrum uit wil staat er lange tijd vast. De laatste brugstudie ziet volgens de bewoners van de wijken Klein Plaspoelpolder, Zeeheldenwijk, Verzetsheldenwijk, Damsigt, Nieuw Damsigt, Kleurenbuurt en Park Leeuwensteijn slechts toe op de bereikbaarheid en doorstroming van het Damcentrum. Het onderzoek houdt, volgens de bewoners, onvoldoende rekening met de nadelige effecten op aanvullende wijken en ziet niet toe op een integrale aanpak.

Eenrichtingsverkeer of toch niet
De gemeente onderzoekt de mogelijkheden voor de weg. Er wordt gesproken over een eenrichtingsweg of een weg met verkeer in beide richtingen met een maximum snelheid van 30 kilometer per uur. Een laatste optie is om geen brug te bouwen om vervolgens te kijken naar de verkeersdoorstroming vanuit de huidige situatie.

Bewoners willen de ernst van de situatie onderstrepen
De bewoners willen nu een gezamenlijk plan opstellen om samen op te treden tegen de ingeslagen richting van de huidige coalitie van de gemeente Leidschendam-Voorburg. waarmee de ernst, belang en de mogelijke negatieve gevolgen voor de wijk en bewoners werden onderstreept. Vanuit de politiek werd deze zorg ook gedeeld. Er waren diverse raadsleden van Gemeentebelangen en D66 op deze avond aanwezig.

Bewoners willen geen extra oeververbinding
De bewoners deden een massale oproep om de lijn uitgezet in eerdere onderzoeken vast te houden en de beloofde maatregelen uit te voeren uit de studie ‘Benutten zoals bedoeld”. D’66 raadslid Charlotte Bos sprak tijdens de bijeenkomst: ‘Wij staan pal achter al die bewoners die pleiten voor een goede bereikbaarheid van Leidschendam die niet ten koste gaat van de leefbaarheid, veiligheid en luchtkwaliteit in de buurten erom heen’. Ook raadslid Hans-Peter Klazinga van Gemeentebelangen sprak zich uit en volgens hem maakt deze hechte buurt zich terecht zorgen.

Grote opkomst geeft de enorme bezorgdheid aan
Volgens de organisatoren Lonneke van den Berg en Karijn de Jong onderstreept de grootschalige opkomst de gedeelde zorg, saamhorigheid en actiebereidheid van de bewoners en werd er een breed gedragen oproep gedaan om een pakket aan maatregelen uit te voeren dat het wegennet benut zoals het bedoeld is en het het verkeer de wijk uit in plaats van de wijk ín begeleidt.