Bezoekers Huygenskwartier gemonitord via mobiele telefoon

Als je een mobiele telefoon op zak hebt tijdens het winkelen in het Huygenskwartier, dan weet de gemeente Leidschendam-Voorburg dat je er bent geweest. De gemeente bevestigt aan LVTV dat je persoonlijke gegevens niet worden gedeeld.  Het CDA in Leidschendam-Voorburg heeft zijn zorg hierover geuit en wil weten of mensen op de hoogte zijn dat ze ‘bespied’ worden en stelde vragen aan het college.

Gemeente maakt gebruik van Wifi-tracking via mobiele telefoon
Steeds meer gemeenten willen weten hoeveel mensen er in een gebied rondlopen. De gemeente Leidschendam-Voorburg bevestigt vanochtend aan LVTV dat in het Huygenskwartier gebruik wordt gemaakt van een passantentelsysteem met Wifi-telling via de mobiele telefoon.

Project Huygenskwartier Voorburg
‘In het kader van het project Huygenskwartier Voorburg worden investeringen gedaan om meer bezoekers naar het gebied te trekken. Om te monitoren of deze inzet ook effect heeft op het uiteindelijke doel, namelijk meer bezoekers naar het gebied trekken, is gekozen voor een passantentelsysteem met wifi-telling’, aldus een woordvoerder van de gemeente Leidschendam-Voorburg.

Van bespieden is geen sprake. Er zijn geen persoonsgegevens bekend
‘Door middel van sensoren bij de entrees van het winkelgebied Huygenskwartier worden passanten geteld en wordt in beeld gebracht hoe lang bezoekers in het winkelgebied blijven. Via een softwaresysteem heeft de gemeente toegang tot rapportages over onder andere de bezoekersaantallen. De gemeente heeft geen informatie die herleidbaar is tot individuen. De gemeente heeft alleen beschikking over anonieme aantallen.’ aldus de gemeente.

CDA LV is niet overtuigd en gaat vervolgvragen stellen
Het CDA is niet helemaal content met de antwoorden die ze gekregen hebben. LVTV sprak met Gijs Dupont van CDA LV: ‘Ik vraag me echt af of het publieke belang van een passantentelsysteem gerechtvaardigd is en of je iemand zonder toestemming zomaar mag volgen. Het middel lijkt naar mijn mening wat zwaar in relatie op de inbreuk van de privacy. Juist vanwege deze reden stoppen vele gemeenten overigens met dit telsysteem.’

‘Inwoners en bewoners zijn niet op de hoogte gebracht’
Dupont vervolgt: ‘Er is op geen enkele manier duidelijk gemaakt aan de inwoners en bewoners dat bij het inlopen van het Huygenskwartier de telefoons in de gaten gehouden worden. Dat vind ik kwalijk en dat is ook in strijd met wat de autoriteit persoonsgegevens adviseert. Bezoekers, bewoners en ook de raad is in deze niet geïnformeerd.’ Dupont gaat dinsdag in de raadsvergadering vervolgvragen stellen. Hij wil dan onder andere weten hoe lang deze telling nog doorgaat en of de gemeente denkt aan het uitbreiden van gebieden om mensen via de mobiele telefoon te volgen.

Over Wifi-tracking
Bij WiFi-tracking meten sensoren niet alleen of er iemand met een telefoon in de buurt is, maar kunnen ze ook onderscheid maken tussen individuele telefoons. Ieder mobieltje heeft een uniek adres dat door de WiFi-sensoren wordt opgepikt: het MAC-adres. Voor het tracken van telefoons via WiFi hoeven die telefoons niet met een netwerk verbonden te zijn. Wie niet gevolgd wil worden, moet in de instellingen op zijn telefoon WiFi helemaal uitzetten.