Bibliotheek, cultuur en theater samenvoegen in nieuw pand in Zijdepark

Er lopen in Leidschendam-Voorburg al enkele jaren discussies over de bibliotheek en de theaters. GBLV/Gemeentebelangen heeft een voorstel om al deze dossiers in één keer van tafel te vegen. GBLV stelt voor om een nieuw pand te bouwen in het Groot Zijdepark om het theater en de bieb daar in samen te voegen.

Gebied rondom The Mall gebruiken als trekpleister
GBLV stelt dat een pand als deze het gebied rondom The Mall of The Netherlands kan verbinden met de rest van de gemeente. Bezoekers kunnen winkelen, lekker eten om vervolgens naar een voorstelling te kijken in het theater. Rozenberg: ”Maak er een mooi iconisch gebouw van dat op zichzelf al een bezoek waard is. We zijn geen Rotterdam, maar kijk hoe daar het nieuwe depot van Museum Boymans van Beuningen wordt ontvangen. Laten we als gemeente in ieder geval deze optie eens verkennen!,” aldus Rozenberg

Bibliotheekdirecteur ziet mogelijkheden in het idee
Ook lost het volgens GBLV de discussie op rond de bibliotheek. Wat GBLV betreft komt er een centrale, moderne, multimediale bibliotheek, die voldoet aan de eisen van deze tijd. Daarnaast moet er ruimte zijn voor een paar satellieten: Stompwijk, Leidschendam en Voorburg. LVTV sprak maandag met Gerard Hendriks, directeur van Bibliotheek aan de Vliet. “Ik vind het idee voor een dergelijke locatie interessant klinken. Wij zijn op dit moment als bibliotheek bezig met een traject voor de bibliotheek van de toekomst. We vragen burgers wat hun wensen en behoeften zijn en kijken wat de bibliotheek kan betekenen voor de inwoners. Daarbij hoort ook de manier waarop het gehuisvest moet worden. Het idee zoals GBLV het schetst zou één van de scenario’s kunnen zijn. Zo’n vestiging kan veel aantrekkingskracht hebben.  Je geeft hiermee ook een grote boost aan cultuur in de gemeente.”

Groter theater biedt kansen
De theaterdiscussie gaat wat GBLV betreft verder dan de discussie Theater Ludens en/of Het Veur Theater. Rozenberg: ”De gemeente doet zichzelf tekort met een relatief klein weggemoffeld theater in Voorburg als culturele hotspot. De gemeente groeit en we hebben geen plek om meer dan 150 mensen te ontvangen. Een groter theater biedt meer kansen voor een gezondere bedrijfsvoering, zeker als het theater ook geschikt is voor congressen, presentaties e.d. Het Veur Theater kan daarbij nog steeds in Leidschendam-Centrum blijven, net zoals het AMCO-Theater in Voorburg.”

Foto: Google Maps