Bomenkap doorn in oog van bewoners Burgemeester Keijzerlaan

De gemeente gaat bomen kappen tussen de Noordsingel en de Burgemeester Keijzerlaan in Leidschendam. Deze groenstrook met speeltuin, bossages en bomen zorgt echter voor privacy van bewoners van de naastgelegen flat. Zij hebben het verzoek gedaan om zo snel mogelijk na de bomenkap ander groen te plaatsen.

Gevaarlijk voor verkeer
Volgens de gemeente Leidschendam-Voorburg worden de bomen gekapt omdat ze gevaarlijk zijn voor het verkeer. Er zit veel dood hout in de bomen dat op de rijweg van de Noordsingel kan vallen.

Bewoners flat ontevreden
Bewoners van de flat aan de Burgemeester Keijzerlaan zijn niet blij met de plannen. Jose Hartman reageert emotioneel op de plannen van de gemeente: “Aan de overkant van de flat staat een geluidsscherm waarvan het geluid direct terugkaatst naar onze woningen. Als de huidige plannen zonder pardon worden uitgevoerd wonen wij hier straks aan de snelweg zonder enige vorm van privacy en met veel problemen. Het is werkelijk te gek voor woorden dat er zomaar kan worden besloten dat wij “onze achtertuin” kwijtraken en er narigheid voor terug krijgen.”

Nieuwe bomen komen eind 2021
Bewoners van de Burgemeester Keijzerlaan hebben een petitie ingediend bij wethouder van Eekelen. Ze willen dat er nieuw groen komt zonder dat er een jaar tussen zit. De gemeente bevestigt aan LVTV dat de bewoners straks tijdelijk tegen de Noordsingel aankijken zonder bomen. De nieuwe bomen worden in het laatste kwartaal van 2021 geplant. “Bij het verwijderen van de bomen blijven altijd wortelresten over. Deze kunnen weer uitgroeien. Daarom moeten deze eerst uitgeput worden voordat er nieuwe bomen geplant kunnen worden.”

Geen overleg met de bewoners
Hartman geeft in een reactie aan LVTV aan dat de gemeente halsstarrig is en niet wil praten met de bewoners over een goede toekomstbestendige afscherming tegen lawaai en vervuiling. De gemeente herkent zich hier echter niet in aangezien de wethouder in december aangegeven heeft dat de gemeente in 2021 aan de slag gaat met de geluidsknelpunten om te onderzoeken of er plaatsen zijn waar het geluid te hoog is. Hierdoor moet dan een oplossing komen. Tot die tijd moeten de bewoners het doen met de tijdelijke oplossing zonder bomen.

CDA stelde ook vragen
Het CDA stelde eerder reeds vragen aan het college over de bomenkap omdat de Noordsingel een hoofdweg met veel verkeer. Deze zal de komende jaren toenemen door bezoekers aan The Mall of the Netherlands. Het college laat ook in die beantwoording weten dat ze gaan kijken naar de effecten van de geluidsbelasting van het verkeer op de Noordsingel voor de flats op de Burgemeester Keijzerlaan en de Burgemeester Banninglaan.