Bouw duurzame woonwijk Vlietvoorde start in 2020

Donderdag 11 oktober is de overeenkomst tussen gemeente en ontwikkelende partijen getekend voor de bouw van de duurzame woonwijk Vlietvoorde waar alle huizen één worden met de natuur.

Blij met een duurzame woonwijk
Wethouder Van Eekelen is blij met de komst van de duurzame woonwijk: “We wilden in dit gebied een bijzondere mix tussen natuur, wonen en recreëren. We hebben de ontwikkelaars en hun ontwerpteam uitgedaagd om met een innovatief plan te komen, en dat is gelukt. De levensloopbestendige woonomgevingen zijn gericht op een grote mate van bewustwording, duurzaamheid en zelfvoorzienendheid.”

Woningen gaan op in de natuur
In Vlietvoorde zijn de woningen te gast in het cultuurhistorische landschap tussen duinen en polder. Karakteristieke gebiedskenmerken, zoals de strandwal, het coulisselandschap, de opvaarten en de Vliet, vormen de basis voor de nieuwe woonbuurten.

Landgoed opnieuw vormgeven
Het 17e-eeuwse landgoed Oostbosch wordt op een beeldbepalende 21e-eeuwse wijze opnieuw vormgegeven als gezamenlijk forum voor duurzame voorzieningen en sociale activiteiten.

Geen auto’s op straat en geen gas in de huizen
In de circa 130 duurzame woningen wordt gebruik gemaakt van warmtepompen in plaats van gasaansluitingen. Vlietvoorde wordt klimaatadaptief door het waterbergend vermogen en de eigen biologische waterzuivering. Parkeren is uit het zicht opgelost. De bouw van de woningen start naar verwachting in 2020, nadat het bestemmingsplan Is gewijzigd en de uitgewerkte plannen gedeeld zijn met omwonenden en de gemeenteraad.