Burgemeester Vroom houdt Nieuwjaarstoespraak

Op maandag 8 januari vond de nieuwjaarsreceptie van 2024 voor inwoners en andere belangstellenden plaats in het gemeentehuis. Burgemeester Martijn Vroom sprak in zijn speech onder andere over zijn eerste jaar als burgemeester van Leidschendam-Voorburg en wat hem hierin is opgevallen.

Het jaar 2023 vol ontmoetingen
De burgemeester begon met zijn speech helemaal bij het begin van zijn burgemeesterschap. Zo vertelde hij dat hij bij zijn installatie in maart had aangegeven dat hij nog voor de Kerst met 35 raadsleden op pad wilde gaan, 60 organisaties wilde bezoeken en met de wethouders er op uit wilde gaan. Dat is ruimschoots gelukt.
Deze bezoeken werden gebracht aan sportclubs, scholen, verzorgingstehuizen, mensen die 100 werden, of een huwelijks jubileum vierden. Mensen die een koninklijke onderscheiding kregen, ondernemers die dingen te vertellen hadden. “Elke ontmoeting geeft mij een nieuw stukje van de grote puzzel die Leidschendam-Voorburg is”, vertelt Vroom.

Trots op Leidschendam-Voorburg 
Burgemeester Vroom sprak tijdens zijn speech ook zijn trots uit naar de gemeente. “Als burgemeester ben ik ook echt trots op onze buurt-preventie-teams. We hebben er een heleboel. En: vele handen maken ligt werk, dus als u nou denkt, dat lijkt me wel wat… met enige regelmaat in teamverband uw eigen buurt en wijk in de gaten houden… mooi werk is het! En heus ook gezellig om met elkaar te doen”, vertelde de burgemeester.
Ook sprak hij lof uit over het organiserend vermogen van de gemeente. En noemde hierbij als voorbeeld, de historische vereniging, De feestelijkheden in de Prinsenhof, de sporttoernooien en het kerstwandeltheater.

Vooruitblikken op het nieuwe jaar
Burgemeester Vroom had het tijdens zijn speech ook over de inhoud van het nieuwe jaar. Zo benoemde hij het nieuwe standplaatsenbeleid voor kramen en karren, nieuwe scholen, de opvang van asielkinderen, nieuwe woningbouw projecten, de Omgevingswet, nieuw armoedebeleid, opwekken van duurzame energie, een mooi project ‘gezonde wijk’ in Bovenveen. Veel onderwerpen waar hard voor gewerkt gaat worden.

“Laten we ook in 2024 niet alleen naar voren, maar ook opzij kijken. Er staan mooie mensen om u heen!

Een mooi nieuw jaar gewenst!”