Buurtinitiatief coronahulp vanuit Oud-Voorburg op Facebook

Er ontstaan veel burgerinitiatieven in de regio. In Oud-Voorburg hebben hebben de bewoners goed contact met elkaar.

Buurtinitiatief Facebook in Oud-Voorburg
Buren spreken elkaar regelmatig in de buurtpreventiegroepen over alles wat leeft in de wijk. Tijdens de “sociale onthouding” is dat niet anders. Er is nu een Facebookgroep opgezet voor heel de gemeente Leidschendam-Voorburg om mensen gedurende de coronacrisis een steuntje in de rug te geven. Iedereen kan via de groep ‘Coronahulp Leidschendam-Voorburg’ een hulpvraag indienen.