Camera’s inzetten tegen illegale afvaldump in Leidschendam-Voorburg

In de raadsvergadering van dinsdag 22 september heeft de meerderheid van de raad ingestemd met de inzet van mobiele camera’s in de strijd om afvalovertreders aan te pakken.

Overtreders aanpakken
Gijs Dupont van CDA kondigde dit voorstel (motie) aan tijdens de vergadering. Het CDA riep samen met de VVD op om deze mogelijkheid om afvalovertreders aan te pakken in te voeren. Het voorstel werd ook ondertekend door GBLV en D66. Alleen GroenLinks stemde tegen het voorstel. Het inzetten van camera’s om overtreders aan te kunnen pakken is één van de aanvullende middelen die aan het terugdringen van afvaldump kan bijdragen.

Zorgenkindje
Het illegaal dumpen van afval is een zorgenkindje van de gemeente. Iedere week liggen er bergen afval naast de containers. Ondanks veel acties en aandacht voor deze problematiek lijkt het gouden ei nog niet gevonden te zijn. De handhavingscapaciteit is daarbij ook beperkt in onze gemeente. Mogelijk dat de afvalovertreders hun gedrag aanpassen als ze weten dat ze in de gaten gehouden worden met camera’s.

Preventief aanpakken maar ook opsporen
VVD en CDA zien mogelijkheden om met mobiele camera’s overlastgevers aan te pakken en roept het college op een proef daarvoor op te zetten. Door slimme en effectieve inzet wordt het daarmee mogelijk om dit ontwrichtende gedrag evenals andere vormen van overlast in onze wijken en buurten zowel preventief als in de opsporing aan te pakken.

Handhaven makkelijker maken
Gijs Dupont van CDA vindt dat het mes aan twee kanten snijdt. “De camera’s werken preventief en zijn een extra paar ogen voor onze BOA’s. Dat moet handhaven een stuk makkelijker makenen het wonen in Leidschendam-Voorburg een stuk prettiger.’ Ole Heil van de VVD geeft aan dat Leidschendam-Voorburg niet uniek is in haar afvalproblematiek. “In verschillende gemeenten in Nederland heeft dezelfde proef al geleid tot minder afvaldump. Bovendien werden meer dumpers gepakt op basis van bijvoorbeeld hun kenteken.’

Pilot opstarten
Het CDA en de VVD zien mogelijkheden om op basis van een proef, een pilot op te zetten. Het College wordt gevraagd daar een juridisch kader voor te scheppen, zodat beelden gebruikt en uitgelezen kunnen worden, en in de begroting 2020-2024 middelen voor vrij te maken.