CDA en Mooi Voorburg op de bres voor ‘Huygens Tunnel’

De historische Tuin van Hofwijck en Opa’s Veldje langs de A12 in Voorburg zouden, als het aan de Stichting Mooi Voorburg ligt, weer in de oude staat hersteld moeten worden. De voorstanders van deze markante plekken in Voorburg reageren hiermee op de plannen van Den Haag om een openbaar vervoerverbinding aan te leggen tussen De Binckhorst en Station Voorburg. Hierover is ophef ontstaan omdat Voorburgers vrezen dat dit stukje Voorburg opnieuw aangetast gaat worden door de aanleg van deze verbinding.

Ondergrondse verbinding
Volgens Mooi Voorburg moet er nu al rekening worden gehouden met de aanleg van een geheel ondergrondse verbinding. Vervolgens kunnen de vrijgekomen gronden bovenop de tunnel dan worden ingevuld door bedrijven en woningen, waardoor op langere termijn de Tuin van Hofwijck weer naar zijn oorspronkelijke afmetingen tot aan de Prinses Mariannelaan zou kunnen worden teruggebracht.

Ook CDA wil dat mogelijkheden worden afgetast
De discussie over de openbaar vervoerverbindingen houdt ook het raadslid Jan Hendriks van het CDA bezig. “Gesteund door andere partijen is het college van Voorburg inmiddels wel gevraagd te onderzoeken of vanuit diverse beschikbare fondsen een substantiële bijdrage kan worden geleverd aan de investeringen die nodig zijn om de nieuwe lightrail of tramverbinding volledig ondergronds aan te leggen,” aldus Hendriks in gesprek met LVTV. “De haalbaarheid hiervan wordt hoog ingeschat en deze kans moeten we ter wille van Voorburg West zeker willen benutten. Daarnaast is, mede door het CDA, een motie ingebracht die het college opdracht geeft om Opa’s veldje, de scouting en park Hofwijck ongewijzigd intact te laten. De Statenfractie van het CDA heeft inmiddels op hetzelfde punt actie genomen door vragen te stellen aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. De provincie is immers medeverantwoordelijk voor de instandhouding van het cultureel erfgoed en park Hofwijck is daar uiteraard één van de kroonjuwelen van. Voor het CDA is het helder: “verdere aantasting van de prachtige voorzieningen in Voorburg ter wille van een OV-verbinding is niet wenselijk.”

Liever andere opties onderzoeken en benutten
Aansluitend op het gedachtengoed van voormalig CDA-wethouder Beimers zou ook Jan Hendriks liever onderzoek willen doen naar mogelijkheden om de nadelige effecten van de Utrechtse Baan en het spoor weg te nemen. “Wat zou het mooi zijn om de beroemde tuin van Huijgens terug te krijgen, een park voor de nieuwe inwoners van de Binckhorst en voor Voorburgers aan te leggen en ook nog ruimte te hebben voor extra woningbouw boven op die Huygenstunnel”, aldus Jan Hendriks.