Centrumgebied De Julianabaan wordt vernieuwd. Mogelijk met woningen voor jongeren en senioren

Er wordt hard gewerkt aan de vernieuwing van centrumgebied De Julianabaan. Het winkelcentrum krijgt een upgrade, maar ook wordt gekeken of er ruimte is om woningen te bouwen. Ook de openbare ruimte, zoals het parkeerterrein en het groen worden aangepakt. De ambitie van de gemeente is om van De Julianabaan een toekomstbestendig gebied te maken waar we ook over 20 jaar wonen, werken, winkelen en verblijven.

Verouderd winkelcentrum, maar wel prettig winkelen
Uit een enquete blijkt dat het winkelend publiek De Julianabaan verouderd vindt. Wel wordt prettig en functioneel winkelen tot de pluspunten genoemd. Ze vinden het ook gezellig winkelen. Een deel van de ondervraagden zegt dat het aanbod eentonig is met onveilige verkeerssituaties en een gebrek aan groen. Ook overlast van hangjongeren wordt door een klein percentage ondervraagden genoemd.

Meedenken met het project
De gemeente Leidschendam-Voorburg vindt het belangrijk dat inwoners kunnen meedenken over dit project. Een groep van bewoners, gebruikers, winkeliers en scholieren die zeer vaak van het gebied gebruik maken zijn samengekomen om te kijken hoe het gebied het beste vormgegeven kan worden. Op deze manier kan de gemeente voldoende input verzamelen om te komen tot een breed gedragen ontwerp van de openbare ruimte.

Wensen van bezoekers
Uit de enquête blijkt dat inwoners in de nieuwe opzet een diverser aanbod willen. De wens van lokale ondernemers wordt daar ook in genoemd. Hoog op de wensenlijst staan ook toevoegen van groen, autoluw maken van de straten en meer horeca. Ook speelruimte voor kinderen wordt genoemd, naast de toegankelijkheid voor voetgangers. Slechts een klein deel van de ondervraagden vindt duurzaamheid belangrijk.

Woningen in de Julianabaan
Jongeren die een eerste koopwoning zoeken of een toenemend aantal ouderen dat een geschikte seniorenwoning zoekt kunnen mogelijk in de toekomst ook terecht rondom de Julianabaan. Omdat het gebied in en rondom het ‘winkelcentrum De Julianabaan’ getransformeerd wordt door onder andere de aanpak van de openbare ruimte, heeft de gemeente ook gekeken of er woningen toegevoegd kunnen worden.

Drie mogelijke locaties
Er zijn drie locaties mogelijk, waarbij gekeken wordt of hoogbouw ingepast kan worden. Deze hoogbouw zal lager zijn dan de bestaande Corbulotoren welke met 18 verdiepingen het hoogste gebouw in het centrum is. De gemeente werkt de komende maanden de nieuwe visie op woningbouwontwikkeling in het centrumgebied De Julianabaan verder uit. Er is op dit moment nog geen besluit genomen over het toevoegen van woningbouw en/of de hoogte van de woongebouwen.

De plannen op een rij

  • Het winkelgebied blijft belangrijk als centrum voor de dagelijkse boodschappen
  • Er is een eerste schetsontwerp van hoe de inrichting van het gebied eruit kan komen te zien. Daarbij is bijvoorbeeld aandacht besteed aan waar parkeermogelijkheden zijn, fiets- en voetpaden en groen. We gebruiken deze schets om met u het gesprek te voeren
  • De kwaliteit van de openbare ruimte, de gevels van de winkels en andere panden van het winkelcentrum moeten straks aan minimum eisen voldoen. Dit zal worden vastgelegd in een zogeheten beeldkwaliteitsplan
  • Er wordt onderzoek gedaan naar welke mogelijkheden er in het gebied zijn om nieuwe woningen te bouwen We delen deze eerste verkenning graag met u om uw eerste reactie en aandachtspunten te horen
  • Aangezien in en rond dit gebied veel mensen wonen en werken, vinden wij het belangrijk dat er goed wordt nagedacht over participatie. U kunt hierover meedenken