College Leidschendam-Voorburg in beroep tegen slibdepot aan Westvlietweg

Het college van Leidschendam-Voorburg heeft besloten in beroep te gaan tegen de recent verleende omgevingsvergunning voor een slibdepot aan de Westvlietweg in Den Haag, nabij oud-Voorburg. Het college is van mening dat een dergelijk depot niet in lijn is met de groene Vlietzone en uit bezorgdheid over mogelijke stankoverlast en verkeersveiligheidskwesties voor de directe omgeving.

Verkeersveiligheid
Het slibdepot, bedoeld voor het opslaan van riool- en gemalenslib en andere grondstoffen voor de aanleg van wegen, wekt zorgen op bij het college van Leidschendam-Voorburg. De vrees richt zich met name op de gevolgen voor de verkeersveiligheid op wegen waar ook kwetsbare weggebruikers, zoals fietsers en schoolgaande kinderen, gebruik van maken.

Stankoverlast
Daarnaast vreest het college mogelijke stank- en milieuoverlast, en stelt dat de komst van het slibdepot niet past binnen het groene karakter van de Vlietzone en het toekomstbeeld van de omgeving.

College niet mee eens
In het voorjaar van afgelopen jaar heeft het college van Leidschendam-Voorburg al een zienswijze ingediend, waarin het formeel aangaf het niet eens te zijn met de komst van het slibdepot.

In beroep
Ondanks deze bezwaren heeft de Omgevingsdienst Haaglanden namens de gemeente Den Haag in december de vergunning voor het slibdepot verleend. Het college van Leidschendam-Voorburg gaat nu pro forma in beroep tegen deze vergunningsverlening. Hiermee krijgt het college enkele weken extra tijd om de beschikking te bestuderen en het beroep inhoudelijk toe te lichten.