College wil publiek warmtenet in De Heuvel/Amstelwijk

In een poging richting een duurzamere toekomst onderzoekt het college van burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg de mogelijkheid van een publiek warmtenet voor De Heuvel/Amstelwijk. Deze stap is het begin van een belangrijke ontwikkeling in het streven naar een aardgasvrije samenleving en een betaalbare energietransitie voor inwoners. Op dinsdag 16 april werd dit plan aan de gemeenteraad gepresenteerd.

Aardgasvrij in 2050
Met het oog op de doelstelling om Nederland tegen 2050 aardgasvrij te maken, wordt in de ‘Transitievisie Warmte’, eerder door de gemeenteraad vastgesteld, gewerkt aan het identificeren van duurzame warmtebronnen voor verschillende wijken. Als pionier in deze overgang is De Heuvel/Amstelwijk de eerste wijk in Leidschendam-Voorburg die aardgasvrij zal worden. Een van de mogelijkheden om deze transitie te realiseren, is door middel van een warmtenet.

Warmtenet
Een warmtenet voorziet gebouwen van warm water via ondergrondse leidingen, waardoor bewoners hun huizen kunnen verwarmen zonder gebruik te maken van aardgas. Deze warmwatervoorziening dient niet alleen voor verwarming, maar ook voor dagelijkse behoeften zoals warm water in de keuken en badkamer.

Twee varianten
Het college van burgemeester en wethouders hecht echter niet alleen belang aan de technische implementatie van het warmtenet, maar ook aan de sociale en financiële aspecten voor de inwoners. Daarom wordt voorgesteld om twee varianten verder te onderzoeken, waarbij het warmtenet in publieke handen is. Door dit te realiseren, kan de gemeente invloed uitoefenen op de betaalbaarheid en toegankelijkheid van het warmtenet voor alle inwoners van De Heuvel/Amstelwijk.

Voorstel wordt in de zomer behandeld
Deze stap volgt op een uitgebreid onderzoek naar de haalbaarheid van een warmtenet in de betreffende wijk, evenals een recente samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Leidschendam-Voorburg, Dunea Warmte & Koude en de woningcorporaties WoonInvest en Vidomes. De verwachting is dat de gemeenteraad het voorstel voor de rol van de gemeente bij een warmtenet rond de zomer zal behandelen.