Coronacrisis in beeld met lokaal tijdsdocument

In maart 2020 werden we geconfronteerd met het coronavirus. Vanaf dat moment ging het ons dagelijkse leven beheersen en kwamen we in een situatie terecht die niemand van ons ooit had kunnen bedenken. De gevolgen van de coronacrisis zijn vaak heftig zowel in sociaal, medisch maar ook in financieel opzicht.

De coronacrisis in beeld
Twee leden van de gemeenteraad van de politieke partijen CDA en GBLV stelden voor om een tijdsdocument te maken voor Leidschendam-Voorburg. Dit gebeurt in steeds meer gemeenten. Bij het voorstel werd een bedrag van €50.000,00 beschikbaar gesteld voor het project.

Lokale ZZP-ers in de media
Het project moet er voor zorgen dat de crisis in beeld wordt gebracht. Lokale ZZP’ers werkzaam in de media spelen daarin een grote rol. De bedoeling is dat er een document komt die de gevolgen van de coronacrisis in beeld brengen met inachtneming van de diversiteit van de crisis. De voorkeur ligt bij meerdere kleinschalige producties die gericht zijn op meerdere doelgroepen.

Aanmeldtermijn verlengd
In december werd de inschrijving geopend en er is veel op gereageerd. Een veelgestelde vraag was een verlenging van de inschrijftermijn. Daarom wordt de deadline voor indienen nu gezet op vrijdag 8 januari 2021.