Crisisnoodopvang asielzoekers in sporthal Kastelenring

In Leidschendam zullen tijdelijk 75 asielzoekers worden opgevangen. Het gaat om een crisisnoodopvang, omdat het opvangcentrum in Ter Apel overvol zit.

Acuut tekort aan opvangruimte
Het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) kampt momenteel met acuut tekort aan opvangruimte voor asielzoekers. Recent zat de opvanglocatie in Ter Apel dusdanig vol dat meerdere mensen de nacht buiten hebben moeten doorbrengen.

Op 31 mei heeft de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid een beroep gedaan op het Veiligheidsberaad en alle 25 Veiligheidsregio’s om in de periode van 1 juni 2022 tot en met 24 augustus 2022 om toerbeurten 600 opvangplekken te realiseren voor de Crisisnoodopvang. Steeds verzorgen vier regio’s gezamenlijk voor twee weken 600 opvangplekken, 150 per veiligheidsregio.

De Veiligheidsregio Haaglanden, waar Leidschendam-Voorburg onder valt, gaat binnenkort dus 150 asielzoekers opvangen. Daarvan worden 75 in Leidschendam opgevangen. De andere helft worden in Den Haag opgevangen op de Binckhorstlaan.

Sporthal
De crisisnoodopvang wordt ingericht in een sporthal aan de Kastelenring. Dit is mogelijk door de medewerking van voetbalverenigingen RKAVV en SEV. De sporthal zal op korte termijn gereed worden gemaakt voor de opvang. Zij zullen opgevangen worden voor een periode van twee weken, van 29 juni tot 12 juli.

De gemeentes regelen de algemene randvoorwaarden zoals de locatie, de beveiliging en de catering (bed, bad, brood). Het COA financiert deze opvang en voorziet in ‘specialistische’ zorg en ondersteuning (medische zorg, tolken, asielprocedure etc.). Het COA verzorgt daarnaast de standaard gezondheidscheck bij alle asielzoekers, met onder meer een tuberculose-onderzoek en een coronatest.

De gemeente organiseert samen met het COA een informatieavond voor omwonenden op woensdag 22 juni. Hiervoor wordt op korte termijn een uitnodiging aan de betrokken inwoners, ondernemers en organisaties verstuurd.

Reactie Burgemeester
Burgemeester Bijl: “Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft via het Veiligheidsberaad een dringende oproep gedaan om tijdelijk hulp te bieden. Het aanmeldcentrum in Ter Apel kan de toestroom van asielzoekers niet aan waardoor er vaak geen slaapplaatsen meer beschikbaar zijn. Door gedurende twee weken noodopvang aan te bieden, dragen we bij om de ergste nood in Ter Apel te verlichten. Vanuit gemeente Leidschendam-Voorburg zullen we goed monitoren hoe de opvang verloopt.”