D66 wil dat ontwerp verbreding A4 wordt aangepast naar huidige tijd

Er wordt al meer dan tien jaar gesproken over de verbreding van de A4. Deze snelweg wordt door Rijkswaterstaat verbreed vanwege de groei van woningen in de Haagse regio. D66 Leidschendam-Voorburg en D66 Rijswijk willen dat het ontwerp dat er ligt wordt aangepast naar de huidige tijd, omdat er zorgen zijn over de huidige plannen.

Overlast en gezondheid
Bewoners hebben volgens D66 nu al last van luchtvervuiling en geluidshinder. Zorgen zijn er ook over verkeersveiligheid, ruimtelijke inpassing en de aankomende woningbouw en ook de stikstof discussie. Inwoners en D66-raadsleden hebben gepleit voor aanpassing van het Ontwerptracébesluit voor de verbreding van de A4 in Haaglanden en de aanpassing van de N14 in een online gesprek met D66 Tweede Kamerlid Rutger Schonis, woordvoerder voor o.m. infrastructuur.

“Plan is hopeloos verouderd”
Raadslid Charlotte Bos van D66 LV en raadslid Elze Woudstra van D66 Rijswijk spreken zich deze week uit over de verbreding. Volgens hen is het ontwerp voor de verbreding van de A4 en de aanpassing van de N14 hopeloos verouderd. De plannen zijn gebaseerd op doelen en uitgangspunten van lang geleden. Bos: “Door geluid, van pieken tot gezoem, en vuile lucht leef je minder lang. In het ontwerp wordt hier weinig tot geen rekening mee gehouden. Rijksbeleid zoals het Schone Lucht Akkoord is er om de luchtkwaliteit te verbeteren, maar door dit project verslechtert de luchtkwaliteit juist. Dat klopt volgens ons niet.”

Lokale wegen lopen vast
Woudstra: “In de regio wordt nu op een andere manier gewoond en gewerkt. Ook het vervoer is aan het veranderen. Dit project houdt daar geen rekening mee. De A4 verbreden lost de doorstroming niet op, geeft Rijkswaterstaat zelf aan. Er blijven files ontstaan en de lokale wegen lopen vast. Alleen verbreden is niet de aanpak van de 21ste eeuw, inzet op slimme mobiliteit en anders vervoeren is dringend nodig.”

Zorgen moeten met minister besproken worden
Tweede Kamerlid Rutger Schonis begrijpt de zorgen van inwoners goed: “De inbreng van omwonenden bij grote infraprojecten is wat D66 betreft belangrijk. Het gaat tenslotte om de plek waar zij wonen. Het is duidelijk dat de buurt grote zorgen heeft over de voorgenomen verbreding van de A4. Het is goed dat die zorgen duidelijk mee worden genomen in de gesprekken met de minister.” Op 7 december staat er een overleg gepland met de minister. “We zullen de minister daar zeker kritisch op bevragen.“