D66 wil verbetering deelmobiliteit in Leidschendam-Voorburg

D66 zet zich in voor een slimmere en efficiëntere manier van vervoer die past bij de moderne tijd. Tijdens het commissiedebat van 9 april benadrukte D66-raadslid Alexander Hielkema het belang van deelmobiliteit als een hedendaagse en handige oplossing voor mobiliteitsuitdagingen.

Voordelen van deelmobiliteit
Deelmobiliteit biedt diverse voordelen, waaronder het verminderen van verkeersdrukte en parkeerproblemen, wat kan leiden tot minder files en schonere lucht. Bovendien benut het efficiënter de beschikbare ruimte: “Het is belangrijk dat we daarvoor samenwerken met andere gebieden in de regio, want samen staan we sterker. Het is fijn om te zien dat er nu al, vooruitlopend op regionale samenwerking, actie wordt ondernomen door het college”, aldus Hielkema.

Overlast voor voetgangers
Hoewel deelmobiliteit vele voordelen heeft, zijn er ook uitdagingen. Zo kan het verkeerd parkeren van deelscooters overlast veroorzaken voor voetgangers en medeburgers die afhankelijk zijn van bijvoorbeeld een rollator.

Veilig voor iedereen
“D66 roept de gemeente op om samen met de aanbieders en gebruikers regels te maken en die goed te handhaven. Denk aan speciale parkeerplekken op belangrijke plekken in de stad en aan strengere controle met slimme technologie”, aldus Hielkema. “Zo willen we ervoor zorgen dat deelmobiliteit niet alleen goed is voor het verkeer, maar ook voor een veilige en toegankelijke stad voor iedereen.”