Damcentrum kan niet zonder extra parkeergarage

De gemeenteraad heeft dinsdagavond ingestemd met een voorstel van het CDA om onderhandelingen te starten voor een extra openbare parkeergarage in het Damcentrum.

Garage op de Rijnlandstraat
De extra parkeergarage wordt gerealiseerd op de Rijnlandstraat-Noord. Meer openbare parkeerplekken maken het centrum ook in de toekomst aantrekkelijk voor de inwoners en bezoekers. Het CDA is tevreden met de keuze voor uitbreiding van het aantal plekken op straat en het doorzetten van andere plannen zoals uitbreiding van de blauwe zone in combinatie met ontheffingen.

Te weinig parkeerplekken
Raadslid Fred Duijn van CDA Leidschendam-Voorburg: ‘Alleen is dit niet voldoende; er zijn simpelweg te weinig parkeerplekken en de leefbaarheid wordt bedreigd. Daarom hebben we dit voorstel gedaan om eer een extra ondergrondse garage te realiseren.

Gesproken met belanghebbenden
De afgelopen weken heeft het CDA veelvuldig met belanghebbenden gesproken over oplossingen. Duidelijk is dat er echt iets moet gebeuren. Nu de motie is aangenomen kan het college aan de slag met het uitwerken en invoeren van oplossingen op korte en middellange termijn. Het CDA moedigt de wethouder aan inwoners en bedrijven hierbij te blijven betrekken.’