Debat over verbreding A4 Haaglanden en aanpassing N14

Op initiatief van D66 Leidschendam-Voorburg, D66 Rijswijk en de D66 Statenfractie debatteert de Provinciale Staten woensdagavond over het Ontwerptracébesluit voor de verbreding van de A4 in Haaglanden en de aanpassing van de N14.

Ondernemers en inwoners hebben zorgen
Er zijn volgens D66 zorgen over de luchtkwaliteit en gezondheid, geluid, verkeersveiligheid, ruimtelijke inpassing en de aankomende woningbouw en ook de stikstof discussie. Vanuit de inwoners laten woensdagavond de Vlietzoom Alliantie en contactvereniging Rijswijk-Zuidwest, werkgroep Pasgeld, van zich horen.

Er is veel veranderd in twaalf jaar
“De verbreding en de aanpassing van de N14 is gebaseerd op doelen en uitgangspunten die lang geleden zijn vastgesteld”, aldus D66. “Daardoor wordt in het ontwerp nog te weinig rekening gehouden met bijvoorbeeld het schone luchtakkoord om de luchtkwaliteit te verbeteren en kan de luchtkwaliteit juist verslechteren. Het slim toepassen van nieuwe technieken en de nieuwe inzet op meer OV-mobiliteit en fiets zijn in het ontwerp onduidelijk. Ook is er meer aandacht nodig voor verbetering van de verkeersveiligheid waarop de rijksoverheid ook inzet. Zorgen zijn er ook over de extra woningen in de regio en de berekeningen die in het ontwerp worden gebruikt.”

De verschillen zijn groot
D66 laat via een persbericht weten dat er door de verschillen tussen het voorstel en wat er nu speelt in de regio een ontwerp van de weg ontstaat waar bewoners niet gelukkig mee zijn of straks zullen worden. “Het is goed dat die zorgen duidelijk meegaan in de gesprekken met de minister en het aanpassen van het ontwerp.”

Zorgen geuit in gemeenteraad
D66 heeft in de verschillende gemeenteraden de zorgen ook op de agenda gezet. In Rijswijk en Leidschendam-Voorburg zijn ook voorwaarden meegegeven als het aanbrengen van geluidsschermen, geluiddempend asfalt, verlagen van de snelheid en het inzetten van slimme routegeleiding. In Leidschendam-Voorburg heeft de gemeenteraad ook op initiatief van D66 unaniem een motie aangenomen over deze onderwerpen.