Extra brug Damcentrum levert meer problemen op

Het onderzoek naar de bereikbaarheid de extra brug over de Vliet in het Damcentrum stond centraal in de raadzaal van de gemeente Leidschendam-Voorburg. Er werden vier presentaties gegeven voor zeven brugvarianten.

Kosten tot nu toe zijn 500.000 euro
Er wordt nog altijd gesproken over drie varianten zonder extra brug en vier met extra brug. De totale kosten van alle onderzoeken zijn tot nu toe circa een half miljoen euro. De uitkomst van het vierde onderzoek komt overeen met de eerder onderzoeken: een extra brug leidt tot iets verlichting in het Damcentrum, maar elders in de gemeente nemen de verkeersproblemen juist extra toe.

Openen van bruggen levert grote problemen op
Gemeentebelangen Leidschendam-Voorburg (GBLV) was ook bij de presentaties aanwezig en zag dat er een voorkeur is voor het toepassen van allerlei slimme middelen om de verkeersdruk in het Damcentrum te verminderen. De kosten daarvan zijn ook lager dan het aanleggen van een extra brug. Ook de presentatie met gegevens van TomTom was interessant: het openen van de bruggen voor het vaarverkeer leidt tot de grootste problemen. Een extra brug zal dan nog meer verkeersproblemen gaan opleveren, omdat ook die voor het vaarverkeer moet worden geopend.

Nieuwe knelpunten
Marien van Wijk, raadslid GBLV: ‘In de presentatie zag je duidelijk dat er met een nieuwe brug ook nieuwe knelpunten ontstaan, zoals Voorburgseweg, Oude Trambaan en de Vlietweg, en er in totaal meer voertuigbewegingen komen. Aan één kant een probleem iets verminderen, maar aan de andere kant met een brug de problemen juist vergroten… Dat kan en mag toch niet de bedoeling zijn.’

Te laat met invoeren
Van Wijk vervolgt: ‘Wat ik vooral proef is dat zowel de voor- als tegenstanders van een extra brug zeggen: ’begin eerst met de maatregelen die op de plank liggen, dan kan je hier ook de resultaten van meten’. Die maatregelen kunnen morgen worden ingevoerd, de aanleg van een extra brug gaat waarschijnlijk 10 jaar duren. GBLV pleit al jaren voor snelle invoering van slimme verkeersmaatregelen. Als deze al waren ingevoerd hadden we nu waarschijnlijk geen discussie meer over de brug gehad.’