Extra camera’s geplaatst in Leidschendam-Noord

Het zal niemand ontgaan zijn dat er sinds langere tijd ongeregeldheden zijn in Leidschendam-Noord. Er was onrust en er werden twintig auto’s in brand gestoken sinds april.

Extra cameratoezicht in Leidschendam-Noord
Burgemeester Tigelaar had het al aangekondigd en nu is het ook gerealiseerd. Er is nu extra cameratoezicht in de wijk. Dit middel is ingezet als preventieve maatregel zodat er extra toezicht is in de wijk. Op deze manier hoopt de gemeente de ongeregeldheden de baas te worden.

Geplaatst voor langere tijd
De camera’s zijn geplaatst om daar minimaal èèn jaar te blijven hangen. De beelden worden uitgelezen door de politie als er ongeregeldheden zijn geweest.  Naast de camera’s is er ook inzet van particuliere beveiliging. Voor de lange termijn wordt gewerkt aan een integrale aanpak in de vorm van een versterkingsprogramma voor Leidschendam-Noord.

Locaties van de camera’s
Inmiddels hangen er camera’s op het President Kennedyplein, Fluitpolderplein, Prinses Annalaan, Dobbelaan/Burgemeester Velthuijsenlaan, Prins Frederiklaan en Burgmeester Sweenslaan.

Blijf alert
Zie je iets verdachts? Bel dan direct 112. Informatie over de autobranden kan gemeld worden via 0900-8844. Dit kan ook anoniem via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.