Gaat Leidschendam-Voorburg kinderen uit Grieks vluchtelingenkamp helpen?

In Griekenland wonen duizenden alleenstaande kinderen in erbarmelijke omstandigheden in vluchtelingenkampen. Ze hebben geen onderdak, water, eten, medische zorg en onderwijs. De fractie van GroenLinks Leidschendam-Voorburg stelde in april vragen aan het college met als hoofdvraag of de gemeente bereid is om een deel van deze kinderen op te vangen binnen de gemeente.

Gemeente ziet geen leidende rol
Het college van Leidschendam-Voorburg liet weten dat het niet aan gemeenten is om een leidende rol te nemen in het naar Nederland halen van deze kinderen. Om bij de regering op een dergelijke maatregel aan te dringen, acht het college op dit moment niet opportuun.

Debat in de raad
Hanneke Dominicus van GroenLinks maakte dit onderwerp maandag bespreekbaar in de commissievergadering van de raad. Ze vroeg aan wethouder Rouwendal om uit te leggen waarom het niet opportuun zou zijn om kinderen op te nemen in Leidschendam-Voorburg. Het gaat om 250 kinderen. Er zijn al 137 gemeenten die hun medewerking hebben toegezegd. Dominicus maakte ook bekend dat ze het voorstel (motie) op 7 juli officieel in stemming laat brengen.

Bijval van alle partijen
GroenLinks kreeg veel bijval van andere partijen. Jacco van Maldegem van D66 sprak heldere woorden. “Met onze welvaart gaan wij misschien 1 kind opvangen. Ze worden nu in de kou gezet in een Grieks kamp terwijl wij ze hier kunnen opvangen.” Gemeentebelangen Leidschendam-Voorburg en PvdA steunen het voorstel hoogstwaarschijnlijk ook. Jochem Streefkerk van PvdA: “We hoeven geen leidende rol te vervullen. Als we ons aansluiten bij de 137 gemeenten die dit al hebben uitgesproken dan heb je geen leidende rol, maar dan sluit je je aan bij wat goed is.”

Symboolpolitiek
Cees Verschoor van CU/SGP noemde het in eerste instantie symboolpolitiek als we als Leidschendam-Voorburg kinderen opnemen uit de kampen. Na een opmerking van van Maldegem stelde Verschoor zijn mening bij en gaf aan het voorstel van GroenLinks alsnog te zullen steunen.

Nog even wachten op het voorstel
CDA kiest er op dit moment voor om af te wachten hoe het voorstel er uit gaat zien. Jan Hendriks van de partij geeft aan er wel positief tegenover te staan. VVD geeft aan voorstander te zijn om de kinderen in de eigen regio in een pleegsysteem op te laten nemen en dat wij vanuit Nederland met alle kennis die we hebben te ondersteunen en ook financieël te ondersteunen.

Wethouder volgt het voorstel
Het ziet er naar uit dat GroenLinks met zijn voorstel naar een meerderheid gaat in de raad. Wethouder Rouwendal: “Als de raad dit wil, dan zullen wij dit uitvoeren en de stap zetten naar de overheid.”

Opvang al bijna geregeld
Dominicus zei maandagavond in het debat er voor open staan om zelf een vluchtelingenkindje op te vangen. Ook een kijker van de vergadering via de Facebook van LVTV bood haar hulp aan. “Wat nuttig dat de raad de alleenstaande vluchtelingen kinderen aan bod laat komen! Ik wil best mijn steentje bijdragen en wil een kind in huis nemen! Ik ben een alleenstaande vrouw in goede gezondheid! Dus ik meld mij aan, misschien met mij nog anderen?”