GBLV: “Coronageld voor cultuursector moet aan cultuur uitgegeven worden”

De gemeente Leidschendam-Voorburg kreeg in 2020 een bijdrage van 448.000 euro van het Rijk om de cultuursector in coronatijd te ondersteunen. Van dit bedrag is 239.000 euro niet gebruikt. Dit geld dreigt nu naar de algemene reserves te gaan, maar niet als het aan de politieke partij GBLV/Gemeentebelangen en D66LV ligt.

Voorstel om geld in cultuurspaarpot te stoppen
De partij gaat de overige partijen in de raad voorstellen om het college op te roepen om het overschot van coronasteun voor cultuur uit 2020 in een bestemmingsreserve cultuurinitiatieven onder te brengen. Het geld wordt dan in een apart cultuurspaarpotje gestopt

Hard maken voor de cultuursector
GBLV-fractievoorzitter Frank Rozenberg: ”In Leidschendam-Voorburg wordt per inwoner een zeer laag bedrag aan cultuur besteed. Als er dan Rijksgeld voor cultuur beschikbaar komt, is het wel heel wrang om als gemeente een deel in de gemeentelijke spaarpot te stoppen. Wat ook bijzonder is, is dat de nieuwe coalitie heeft afgesproken om zich hard te maken voor cultuursteun van het Rijk. Wel het cultuurgeld binnenhalen, maar niet aan cultuur besteden, zet die afspraak in een absurdistisch toneellicht. Dat kan toch niet de bedoeling zijn.”