Gecoördineerd vuurwerkfeest: “Rekent u maar op een ton voor 15 minuten”

Maandagavond sprak de raad in een debat over de evaluatie van oud en nieuw 2019-2020. Ook werd uitgebreid ingegaan op het voorstel voor een algeheel vuurwerkverbod van Gemeentebelangen LV (GBLV). Of dit voorstel het gaat redden zal moeten blijken in de vergadering van 7 juli. Wel is duidelijk dat alle partijen vinden dat de handhaving beter moet en dat daar volledig op ingezet moet worden. CDA heeft aangegeven ook met een voorstel te komen op 7 juli. Wat daar de inhoud van is, is nog niet bekend.

Gemeentebelangen, GroenLinks en CU/SGP willen verbod op vuurwerk
Reeds op 28 januari deed GBLV een voorstel om voorbereidingen te treffen om vanaf de jaarwisseling 2020-2021 een algeheel verbod op afsteken van vuurwerk en de verkoop van consumentenvuurwerk te realiseren. De reden om dit in te voeren is de overlast, dierenleed, letsel en agressie richting hulpverleners. Dit voorstel is aangehouden totdat de evaluatie bekend zou worden. CU/SGP gaf aan ook voorstander te zijn voor een vuurwerkverbod ten behoeve van dieren en ademhalingsmoeilijkheden. Zij pleiten voor een collectieve vuurwerkshow en het toewerken naar een verbod. GroenLinks is ook voor een volledig verbod. De kosten zijn te hoog. “We praten dan niet alleen over de de financiën maar ook de dieren, de natuur en de inwoners hebben er last van”, aldus Natalie Reijnders van GroenLinks. PvdA noemde de motie sympathiek. “Maar het moet wel haalbaar zijn. Mogelijk is een regionaal overleg hiervoor een optie”, aldus Sangita Paltansing.

Inhoudelijk debat: Vuurwerkshow kost een ton
Tijdens het debat liet Maurice Hartsinck van GBLV weten om zijn voorstel aan te willen passen door het gebruik van categorie 1 vuurwerk, geschikt voor kinderen, wel toe te laten. Dit gebeurde naar aanleiding van een opmerking die Jacco van Maldegem van D66 maakte over het kleine vuurwerk. Verder vroeg van Maldegem aan de burgemeester wat een vuurwerkshow zou moeten kosten. Het antwoord van de burgemeester was duidelijk: “Rekent u maar rond een ton als je een goeie show wilt organiseren van 15 tot 20 minuten. Het moet wel op een veilige plek georganiseerd worden en dat vraagt het één en ander. Ik zie echter op dit moment geen plek waar we dat centraal en goed kunnen doen.”

Prinsenhof krijgt prioriteit
In het debat kwamen alle partijen aan het woord. In de evaluatie over de jaarwisseling 2019-2020 wordt uitgebreid ingegaan op de capaciteit van de hulpverleners. In de wijk Prinsenhof was er een capaciteitsprobleem. Hier moet gekeken worden naar samenwerkingspartners. Burgemeester Tigelaar bevestigde dat we daar de focus op moeten hebben. Hij vindt het belangrijk om rondom die wijken plannen maken richting oud en nieuw. Ook is het van groot belang dat een probleem met capaciteit voorkomen moet worden. In het afgelopen jaar was er een hoog ziekteverzuim waardoor de inzet onder het gewenste niveau was.

Eerst een jaar aankijken
Er is ondertussen een landelijk vuurwerkverbod. Ole Heil van de VVD bevestigt dit verschillende keren in het debat. “De nadruk ligt nu op wat er mis gaat. Het is ook gewoon een feestdag waar tienduizenden mensen veel plezier hebben met vuurwerk en het nieuwe jaar inluiden met vuurwerk. Er wordt al zoveel van ons afgepakt. Laten we nou eerst eens kijken wat er komend oud en nieuw gebeurt met het landelijke verbod.” D66 geeft aan dit idee te ondersteunen.

Korpschef wil geen lappendeken
Jacco van Maldegem van D66 haalt een uitspraak van de korpschef van de politie aan. Deze korpschef pleit voor een landelijk totaalverbod. Als dit niet op landelijk niveau kan, dan ziet hij het lokaal niet zitten omdat dit een onoverzichtelijke lappendeken veroorzaakt en dat dienders daar niet van gediend zijn. Het kan leiden tot extra agressie. Ook de burgemeester ziet hier een uitdaging: “De politie opereert niet alleen in LV maar ook regionaal. Het is lastig voor handhaving als er per gebied iets anders mag. Bij een verbod is illegaal vuurwerk ook niet uitgebannen.”

Grote gecoördineerde vuurwerkshow
Partijen spreken ook over gecoördineerde vuurwerkshows. CDA spreekt zich hier over uit. “De jaarwisseling moet anders. Het gemeentebestuur moet de leiding nemen en een oud en nieuw samenstellen met een lasershow of en een gecoördineerde vuurwerkshow met leuke buurtactiviteiten”, aldus Jan Hendriks. GroenLinks steunt dit idee. Reijnders: “Als we geen grote show kunnen herbergen, dan zijn er toch nog wel andere mogelijkheden? De gemeente moet in gesprek gaan met de inwoners.”