Geen openbaar vervoersverbinding via Prinses Mariannelaan

Alle politieke partijen van Leidschendam-Voorburg zijn unaniem van mening dat een hoogwaardige openbaar vervoersverbinding (HOV) voor ontsluiting van de nieuw te ontwikkelen wijk Binckhorst niet over de Prinses Mariannelaan dient te lopen.

Niet veilig genoeg
De Prinses Mariannelaan leent zich verkeerstechnisch en qua verkeersveiligheid niet voor een dergelijke verbinding. Ze delen deze mening met wethouder Astrid van Eekelen en spreken zich uit de Prinses Mariannelaan niet langer als voorkeursvariant te zien en dit als zodanig op te nemen in de intentieverklaring met het Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de Provincie en de gemeenten Den Haag en Leidschendam-Voorburg.

Weer ‘no-go’ area
Werden al eerder Opa’s veldje, Huijgens Hofwijck en de scouting veilig gesteld door moties, nu is er ook een ‘no-go’ voor de Prinses Mariannelaan.

Onderzoek nodig
De nut en noodzaak van de momenteel voorgestelde zes tracés worden op dit moment onderzocht.Voor wat betreft de aansluiting op station Voorburg bestaat er sowieso een breed gedragen voorkeur de hoogwaardige openbaar vervoersverbinding (HOV) voor de Binckhorst ondergronds aan te leggen.