Gemeente introduceert nieuw standplaatsenbeleid

De gemeente heeft recentelijk een nieuw standplaatsenbeleid geïntroduceerd, met als doel ondernemers meer kansen te bieden en tegelijkertijd zekerheid op de lange termijn te waarborgen.

Meer zekerheid
Wethouder Economie, Astrid van Eekelen, benadrukt het belang van levendigheid in het straatbeeld en de rol die standplaatsen hierin spelen: “Standplaatsen verlevendigen het straatbeeld. Denk aan een viskraam op een kaal parkeerterrein of een bloemenstal langs de weg. Met het nieuwe beleid willen we meer ondernemers ruimte geven om te ondernemen én meer zekerheid bieden voor de lange termijn.”

Vergunningsduur verlengd
Een opmerkelijke verandering in het beleid is de mogelijkheid voor meer ondernemers om vergunningen te verkrijgen voor maximaal 3 dagen per week. Hierdoor kunnen meerdere ondernemers dezelfde standplaats delen, wat de diversiteit in het aanbod bevordert. De vergunningsduur is verlengd van 3 naar 10 jaar, wat ondernemers een langere periode van zekerheid geeft.

Meer transparantie
Ook introduceert het beleid de optie om vergunningen onder bepaalde voorwaarden over te schrijven naar familieleden of langdurige medewerkers. De verdeling van standplaatsen wordt transparanter, met aankondigingen 12 weken voor het aflopen van vergunningen en een helder toewijzingssysteem.

Inspraak mogelijk tot 14 februari
Een inspraakperiode tot 14 februari 2024 biedt ondernemers en belanghebbenden de mogelijkheid om feedback te geven op het nieuwe beleid, voordat het college beslist over eventuele aanpassingen.