Gemeente Leidschendam-Voorburg opent meldpunt straatintimidatie

Inwoners in de gemeente Leidschendam-Voorburg die zich in een openbare ruimte angstig en onveilig voelt door verbale, non-verbale of fysieke toenadering, kan hiervan (anoniem) een melding maken bij de gemeente. Als de gemeente weet hoe, waar en wanneer straatintimidatie gebeurt, kan de gemeente beter in actie komen en maatregelen nemen.

Straatintimidatie
Sommige mensen kunnen ongewenste opmerkingen naar iemand op straat roepen. Een aantal mensen vinden het onschuldig, maar het kan ook vervelend, angstig of dreigend aanvoelen. In dat geval is er sprake van straatintimidatie.

Burgemeester Jules Bijl: “Straatintimidatie is niet iets dat erbij hoort; het is onacceptabel. Dit gedrag past niet in onze gemeente. Iedereen moet veilig en ongehinderd over straat kunnen gaan. Daarom roep ik iedereen die in onze gemeente te maken heeft met straatintimidatie op om hiervan een melding te maken. Op die manier weten we beter waar, wanneer en hoe het zich afspeelt en kunnen we een passende aanpak gaan inzetten.”

Meld straatintimidatie
Inwoners die het slachtoffer van straatintimidatie zijn, of het hebben zien gebeuren kunnen dit (anoniem) melden bij de gemeente. Door het melden kan de gemeente gerichter in actie komen en maatregelen nemen. Bijvoorbeeld door extra verlichting aan te brengen op onveilige plekken, door een plek extra mee te nemen in handhavingsroutes of door een gesprek aan te gaan met de plegers (als die bekend zijn) of met ondernemers in de buurt.

Let op: een melding is geen aangifte bij de politie. Aangifte kan gedaan worden via de website van de politie of door te bellen naar 0900 8844. Bel bij spoed altijd 112.

Nafluiten, roepen of ongewenst aanraken
Straatintimidatie is een probleem dat wereldwijd voorkomt. Gemeente Leidschendam-Voorburg vormt hierop geen uitzondering. Iedereen kan ermee te maken krijgen. Vrouwen en meisjes, maar ook homo’s, lesbiennes, transgenders en mensen met een beperking lopen echter meer risico om hiervan slachtoffer te worden.

Er is sprake van straatintimidatie als iemand zich door het gedrag van een ander onbehaaglijk, onveilig, angstig of bedreigd voelt op straat, tijdens het uitgaan of in een openbaar gebouw. Het kan op verschillende manieren gebeuren. Vormen van (seksuele) straatintimidatie zijn bijvoorbeeld nafluiten/sissen, naroepen van ongepaste opmerkingen, schelden, nastaren, hinderlijk volgen, ongewenst aanraken of betasten, duwen of trekken, dreigen met geweld en slaan of schoppen.