Gemeente Leidschendam-Voorburg opent meldpunt voor ‘ongewenst verhuurgedrag’

De gemeente Leidschendam-Voorburg heeft het ‘Meldpunt goed verhuurderschap’ geopend. Daarmee kunnen mensen misstanden op de huurmarkt aankaarten en kan de gemeente beter optreden.

Wet Goed Verhuurderschap
Per 1 juli is de Wet Goed Verhuurderschap ingegaan. Daarmee wordt er een landelijke norm gelegd voor goed verhuurderschap en krijgen gemeenten bevoegdheden om op te treden tegen ‘ongewenst verhuurdergedrag’. In het kader van deze nieuwe wet opent de gemeente nu ook het meldpunt. Deze is te vinden via lv.nl/meldpunt-goed-verhuurderschap

Belang van melden
In meerdere (met name grote) steden komt het voor dat huurders te maken krijgen met intimidatie, bedreiging, verkeerde contracten, waardoor huurders in het nauw gedreven kunnen voelen. Daarbij kan het soms voor een huurder lastig zijn om stappen te nemen, ondanks dat ze in hun gelijk staan.

De gemeente laat weten dat zij geen signalen zien dat dergelijke praktijken in Leidschendam-Voorburg plaatsvinden, maar zegt dat het meldpunt toch belangrijk is: “Het melden van misstanden is wat ons betreft altijd belangrijk omdat dan zichtbaar wordt wat anders onzichtbaar zou blijven. Misstanden mogen niet voorkomen. Huurders moeten zich veilig kunnen voelen en vertrouwen kunnen hebben in het goede van verhuurders.” In het geval van een melding kan de gemeente een onderzoek instellen en indien nodig handhavend optreden.

Betere bescherming
Wethouder Bianca Bremer (Wonen) zegt dat het meldpunt een goed middel is om inwoners te beschermen: “Met de inzet van een meldpunt hopen we misstanden op te sporen die worden gedaan door verhuurders binnen onze gemeente. Op deze manier willen we onder meer woningzoekenden, huurders en arbeidsmigranten in onze gemeente beter beschermen.”