Gemeente Leidschendam-Voorburg wil meer met burgers samenwerken

De gemeente Leidschendam-Voorburg gaat in de periode t/m 23 december onderzoeken hoe de gemeente beter kan samenwerken met haar inwoners. Inwoners van LV kunnen hun mening geven over de besluitvorming binnen de gemeente, om zo in kaart te brengen hoe ze afspraken kunnen maken om samen verder te bouwen aan een mooie gemeente.

Ook burgemeester Klaas Tigelaar doet mee
Door middel van een vragenlijst hoopt burgemeester Klaas Tigelaar een goed beeld te krijgen van wat inwoners belangrijk vinden en waar het fout gaat. “Ik spreek, net als de raadsleden, wethouders en ambtenaren, geregeld met inwoners en organisaties uit Leidschendam-Voorburg over hoe het gaat in onze gemeente. Maar we willen graag nog beter weten wat goed gaat en wat anders of beter kan”, aldus Klaas Tigelaar tegen LVTV. Iedereen vindt natuurlijk andere dingen belangrijk. En wat dat is, dat proberen we door middel van een onderzoek in kaart te brengen. Met deze vragenlijst wordt belangrijke informatie bij u opgehaald. Luistert de gemeente Leidschendam-Voorburg naar u? Weet u hoe de gemeente besluiten neemt? En vindt u dat u kunt meedenken, meebeslissen of zelfs meewerken als u dat wilt? Niet alleen ik, maar ook raadsleden, wethouders en medewerkers van de gemeente Leidschendam-Voorburg vullen de vragenlijst in. En, ik hoop van harte, u ook.”

Meer betrokkenheid van inwoners
Alle antwoorden worden anoniem in een rapport verwerkt en de antwoorden gebruikt de gemeente om anders te gaan werken, voor en vooral mét inwoners. Zo kan er beter worden samengewerkt en wordt er ruimte gemaakt voor de ideeën van inwoners. Dit gebeurd overigens geheel democratisch via de Quick Scan Lokale Democratie. Hierbij gaat het vooral om samenwerking: zowel intern bij de gemeente als tussen gemeente en inwoners. Kijk voor meer informatie hierover op www.ingesprekmetlv.nl/democratie.