Gemeente oefent samen met Mall om verkeer beter te laten doorstromen

De gemeente Leidschendam-Voorburg gaat op Hemelvaartsdag samen met Unibail Rodamco Westfield, Rijkswaterstaat en verkeerscentrale (regiodesk) een oefening houden om te kijken hoe het verkeer beter kan doorstromen rondom het winkelcentrum.

Extreme drukte
De oefening wordt gehouden met een zogenoemd Operationeel MobiliteitsCentrum (OMC). In de afgelopen weken is duidelijk geworden dat er extreme drukte rondom het winkelcentrum ontstaat, vooral op zaterdag. Om extreme verkeersdrukte rond de Mall te voorkomen en ervoor te zorgen dat het verkeer kan doorstromen, wordt er een aantal acties ondernomen.

Bewoners klagen over infarct
Inwoners van Leidschendam-Voorburg die in de wijken rondom de Mall wonen ervaren grote problemen. Zo parkeren bezoekers van het winkelcentrum in hun wijk en staan de doorgaande wegen vast met veel auto’s. Het kost bewoners soms meer dan een uur om de stad uit te komen.

Hemelvaartsdag is oefendag
Vooraf bedachte regelscenario’s voor de verkeerslichten kunnen door de regiodesk worden ingezet. Het OMC kan gecoördineerd reis- en routeadvies naar individuele weggebruikers en bezoekers verspreiden, via navigatie en sociale media, in samenhang met de verkeersmaatregelen vanuit de regiodesk en de mobiliteitsmaatregelen vanuit The Mall. Dynamische informatieborden en verkeersregelaars kunnen gericht worden ingezet.

Evaluatie van de oefening
De oefening wordt geëvalueerd en de leerpunten worden meegenomen voor verbetering van de verkeerssituatie rondom the Mall voor reguliere drukke dagen. Ook wordt gekeken of het parkeerbeleid in de omliggende wijken versneld kan worden aangepast.