Gemeente ondertekent regionaal akkoord voor versnelde woningbouw

De provincie Zuid-Holland, gemeenten Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk hebben op maandag 7 februari het Woon-werkakkoord ‘Durf te kiezen’ ondertekend. Met dit akkoord wordt de bouw van 9.220 woningen in de periode tot 2040 versneld en worden er afspraken gemaakt over het opstellen van een ’toekomstbestendig economisch profiel’ voor de Haagse regio.

‘Opgaven zijn groot’
De ruimte in de Haagse regio is schaars en de ambities zijn groot. De bouw van ca. 9.220 woningen levert een belangrijke bijdrage aan de grote woningbehoefte in de Haagse regio, aldus de ondertekenaars. De opgaven voor wonen en werken zijn groot. Daarvoor hebben we creativiteit, innovatie en daadkracht nodig. Dit akkoord is een stap in die richting”, zo vertelt wethouder Floor Kist (wonen en regionale ruimtelijke projecten).

Ontwikkeling van economische groei
De woningen worden gerealiseerd op plekken die nu nog bestemd zijn als bedrijventerrein. Bij deze ontwikkelingen worden wonen en werken in de toekomst gecombineerd. Verder zijn in het akkoord concrete afspraken gemaakt over het beter benutten en eventueel uitbreiden van bedrijventerreinen. De gemeente vindt het behoud en de ontwikkeling van aantrekkelijke en toekomstbestendige bedrijventerreinen essentieel voor banen en economische groei.

Economisch profiel
Binnen de Haagse regio zeggen gemeenten en provincie in de toekomst meer te willen sturen op behoud en vestiging van bedrijven die voor de regio toegevoegde waarde hebben. De gemeenten en de provincie spreken daarom af langdurig samen te werken, samen met de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) en het Rijk. Substantiële werkgelegenheid, innovatie, duurzaamheid en belang voor de regio wordt aangehouden als uitgangspunt.