Gemeente reageert op mogelijke sluiting ziekenhuis

De gemeente is door het HMC geïnformeerd dat zij op dit moment werkt aan een plan met daarin een aantal mogelijke  toekomstscenario’s voor de lange en korte termijn. Daarbij kijken zij ook naar de huisvesting van de ziekenhuizen.

Gemeente maakt zich ernstige zorgen
Wethouder Bouw van zorg reageert vandaag op de berichtgeving: ‘We maken ons ernstige zorgen over wat dit betekent voor onze gemeente. Wij vinden het belangrijk dat de zorg voor inwoners goed bereikbaar is. In een vergrijzende gemeente, zoals Leidschendam-Voorburg, verwachten we een toenemende vraag naar zorg.’

Gemeente gaat niet over beslissing
De wethouder benadrukt ook dat het een groot gemis zou zijn als het gerenoveerde Antoniushove naar een andere locatie zou verhuizen. ‘We beslissen als gemeente niet over huisvesting van ziekenhuizen, maar zijn wel in gesprek met het HMC om duidelijk te maken hoe belangrijk bereikbare  ziekenhuiszorg voor onze inwoners is. Omdat de toekomstscenario’s van het HMC de Haagse regio raken, zullen we dit gesprek samen met buurgemeenten voeren.’