Gemeente vereenvoudigt steun voor inwoners met laag inkomen

De gemeente gaat het minimabeleid vereenvoudigen en specifieker maken voor mensen die het echt nodig hebben. Naast het betalen van noodzakelijke kosten, wil de gemeente ook helpen zodat mensen kunnen meedoen in de samenleving, vooral op school.

Het minimabeleid omvat bijstand en regelingen zoals de Schoolspullenpas, Ooievaarspas en tegemoetkomingen voor school, sport of cultuur.

Positieve effecten
Door onderzoek en gesprekken met inwoners en organisaties heeft de gemeente geleerd hoe ze mensen met weinig inkomen het beste kunnen helpen. Wethouder Philip van Veller benadrukt dat deze ondersteuning niet alleen helpt bij het rondkomen, maar ook positieve effecten heeft op geluk, gezondheid en het voorkomen van eenzaamheid.

Geluk en fysieke gezondheid
Wethouder Philip van Veller: “De afgelopen tijd ben ik met verschillende organisaties, vrijwilligers en consulenten in gesprek gegaan over hulp bij rondkomen. Door minimaregelingen kunnen inwoners met een laag inkomen deel blijven nemen aan de samenleving. Meedoen kan bijdragen aan het geluk van mensen, mentale en fysieke gezondheid, een grotere eigenwaarde en het verminderen van stress.”

Waarden
Het nieuwe beleid is gebaseerd op vijf waarden, zoals zelfbeslissingsrecht, hoop bieden aan mensen in armoede, deelname aan de maatschappij, maatwerk en rechtvaardigheid. De details van het nieuwe beleid worden de komende tijd uitgewerkt en zullen rond de zomer aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Het doel is om op een eenvoudige en effectieve manier hulp te bieden aan inwoners met een laag inkomen, zodat ze actief kunnen deelnemen aan de samenleving.