Gemeente vraagt om jouw mening voor toekomstplannen Vlietzone

In een gezamenlijke inspanning werken de gemeenten Leidschendam-Voorburg, Den Haag en Rijswijk aan een toekomstvisie voor de Vlietzone. Centraal staat een verkeersonderzoek, waarbij bewoners en belanghebbenden worden uitgenodigd om hun ervaringen en suggesties te delen.

Onderzoek
Het verkeersonderzoek richt zich op de huidige verkeerssituatie op en rondom de Westvlietweg. Input van auto-, fiets- en voetgangerservaringen is cruciaal om verbeterpunten en kansen te identificeren. Deze inzichten zullen dienen als basis voor de toekomstvisie, die de ontwikkelingen in het gebied zal bepalen.

Deelname
Bewoners en belanghebbenden worden gevraagd om deel te nemen via www.wijkprikker.nl/westvlietweg vóór 22 maart 2023. De resultaten van het onderzoek zullen worden gedeeld op www.lv.nl. Deze gezamenlijke inspanning benadrukt het belang van burgerparticipatie en samenwerking tussen gemeenten voor een duurzame en leefbare Vlietzone.