Gemeente werkt aan opvanglocatie voor asielkinderen

De gemeente Leidschendam-Voorburg wil begin 2024 een opvanglocatie openen in Leidschendam. Hiervoor werkt het samen met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Het kantoorpand op de Overgoo 5 is de beoogde locatie voor deze opvangplek.

Tijdelijke opvanglocatie
“Het COA heeft het voornemen om in de eerste helft van 2024 een tijdelijke opvanglocatie voor asielkinderen te openen in Leidschendam.” Aldus de gemeente op de eigen website. Het kantoorpand zou plaats moeten bieden aan zo’n 80 asielkinderen tussen de 15 en 17 jaar. Deze locatie is volgens de gemeente te gebruiken tot eind 2026.

Overeenkomst
Het college van burgemeester en wethouders gaat een bestuursovereenkomst sluiten met het COA. Hierin staan allerlei afspraken over bijvoorbeeld de begeleiding en veiligheid. Het streven is om in januari 2024 deze bestuursovereenkomst te sluiten. Hierna kan het COA starten met de verbouwing van het pand. De gemeente verwacht dat de deuren van de opvanglocatie openen in het eerste deel van volgend jaar.