[UPDATE] Gemeentebelangen pleit voor noodfonds sport en cultuur

Niemand weet hoe de coronacrisis zich gaat ontwikkelen en hoe lang deze gaat duren. De politieke partij Gemeentebelangen Leidschendam-Voorburg (GBLV) pleit er voor dat de gemeente een lokaal noodfonds voor sport en cultuur instelt om culturele organisaties en sportverenigingen te helpen tijdens de coronacrisis.

Rijk heeft hulp aangeboden
Het Rijk een groot aantal maatregelen aangekondigd om bedrijven, zzp-ers en werknemers te ondersteunen. Minister Wiebes wilde eerst de zzp-ers nog aan hun lot overlaten, maar is hier op teruggekomen. Ondanks de hulp zijn de vooruitzichten voor de economie somber volgens GBLV.

Grote impact voor verenigingen
GBLV-fractievoorzitter Frank Rozenberg: ”Voor allerlei verenigingen en stichtingen in onze gemeente op het gebied van sport, kunst en cultuur zal de coronacrisis impact hebben. Denk bijvoorbeeld aan verminderde kantine-opbrengsten, sponsorgelden, contributies of entreegelden. Het zou erg jammer zijn als verenigingen en stichtingen in zwaar weer terecht komen door de coronacrisis. Vandaar dat GBLV pleit om een lokaal Noodfonds sport en cultuur in te stellen.”

Nadruk op noodfonds
Het fonds waar GBLV voor oppert is nadrukkelijk een noodfonds. Hoe groot de pot moet zijn is nog niet duidelijk. Frank Rozenberg, fractievoorzitter van GBLV denkt aan een bedrag van 750.000 euro tot en met eind 2021 dat uit de algemene reserve moet komen. Of dat bedrag reëel is zal moeten blijken. Rozenberg: ”Er moet natuurlijk wel sprake zijn van een situatie waar verenigingen of stichtingen zonder vangnet duidelijk in de problemen komen door de gevolgen van de coronacrisis.”

Fonds ruimer gebruiken
Rozenberg: “Als de scoutingclubs of andere lokale vrijwilligersorganisaties in de knel komen door de coronacrisis laten we dan kijken wat we kunnen doen. GBLV wil dat de gemeente een duidelijk signaal afgeeft dat we verenigingen en stichtingen in onze gemeente tijdens de coronacrisis steunen.”

Reactie van partijen in LV op het voorstel
VVD LV geeft aan inhoudelijk niet te reageren. “Wij vinden het ongepast om hiervan op dit moment een politiek punt te maken. Heel veel sectoren en heel veel mensen worden op dit moment getroffen. Het college en de ambtenaren werken erg hard om voor een oplossing te zorgen,” aldus Harma Aris van de VVD.

GroenLinks vindt het heel sympathiek dat GBLV ook denkt aan sport en cultuur. Hanneke Dominicus van GroenLinks: “Wij zien natuurlijk ook dat dat sectoren zijn die het al moeilijk hebben en moeilijk gaan krijgen. Het is wat voortijdig om op het plan in te gaan. Ook het bedrag is nog maar gissen. Het lijkt ons beter om eerst te kijken wat landelijk gaat doen. GroenLinks wil zich op dit moment op het hoogtepunt van de crisis richten op onder andere de voedselbank en de daklozen.” GroenLinks is aan het inventariseren welke hulpvraag ze aan het college gaan stellen, maar vindt dat het college tijd moet krijgen om met dingen te komen.

We spraken ook met Jan Hendriks van CDA LV. Zij hebben ook vragen gesteld over hoe de cultuursector geholpen kan worden: “Ik ken het persbericht niet, maar ik vind alle voorstellen die gemaakt worden om mensen te helpen heel sympathiek. Wij denken daarin ook graag mee, maar moeten wel een democratisch proces volgen. Als dit voorstel in de raad komt, dan kunnen we daar een besluit over nemen. Beleidsmatig is nu het college aan zet.”