Gemeenteraad gaat de sportieve strijd aan met de G-teams van SEV

Woensdag 29 mei zal de gemeenteraad, aangevuld met het college van B&W, na jaren weer gaan voetballen tegen de G-teams van SEV. Dit bijzondere evenement vindt plaats op sportpark Kastelenring in Leidschendam. De wedstrijd begint om 18.30 uur, en naar verwachting zal burgemeester Martijn Vroom rond 20.00 uur de prijs uitreiken.

Herleven van een traditie
Jaren geleden was dit een jaarlijks terugkerend evenement, en de organisatoren hopen dat het sportieve treffen opnieuw een traditie kan worden waar beide partijen naar uitkijken. Dit evenement is uniek in de regio en misschien zelfs daarbuiten.

Initiatiefnemers en vrijwilligers
GBLV-raadslid Hans Peter Klazenga, die dit evenement jarenlang vanuit de gemeenteraad heeft geïnitieerd, is verheugd dat er weer een datum is gepland. “Het is altijd mijn streven geweest om gehandicaptensport een plaats in de samenleving te geven. Door dit evenement met de voltallige gemeenteraad én college samen te beleven, laten we zien dat we goed kunnen samenwerken en gezamenlijk iets kunnen bereiken,” aldus Klazenga. Hij heeft veel waardering voor de vele vrijwilligers van SEV, die zich al jaren belangeloos inzetten voor het gehandicaptenvoetbal. “Het is hartverwarmend om te zien hoe deze doelgroep de sport beleeft! Dat kan alleen dankzij super gemotiveerde vrijwilligers en begeleiders. Ook zij verdienen onze aandacht.”

De kloof dichten tussen mensen met en zonder beperking
Kirsten Wijers van SEV vult aan: “Het G-voetbal van SEV floreert als nooit tevoren. Wij zijn erg blij dat de gemeenteraad en B&W hun belangstelling tonen voor deze specifieke doelgroep. Wij kijken uit naar de ontmoeting met alle raadsleden op ons mooie sportpark en verwachten dat zij onder de indruk zullen zijn van de sportiviteit en het enthousiasme van deze jongens en meisjes.”

“Wat voor mij belangrijk is, is dat we als mensen met elkaar verbinden en daarmee de kloof dichten tussen mensen met en zonder een beperking. In mijn optiek is de beperking die je hebt nooit leidend in het bestaansrecht of de mogelijkheden waar je als mens recht op hebt in onze maatschappij,” aldus een zeer betrokken Kirsten Wijers.