Gemeenteraad stemt unaniem voor opvang asielkinderen op Overgoo

In de recente raadsvergadering op 16 januari heeft de gemeenteraad het voornemen van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) besproken om maximaal 80 asielkinderen op te vangen op Overgoo. Met aandachtspunten en een amendement van de raad lijkt de weg vrij voor de realisatie van deze opvang.

Goede en veilige toekomst
Wethouder Bianca Bremer toonde haar blijdschap over de unanieme steun van de gemeenteraad voor de komst van de opvang voor asielkinderen. Ze benadrukte het belang van het warme welkom dat de gemeente deze gevluchte kinderen wil bieden. Bremer gaf aan dat het niet vanzelfsprekend is, en ze is verheugd dat de inwoners klaar staan om deze kinderen te begeleiden naar een goede en veilige toekomst.

Dagbesteding en onderwijs
Tijdens de raadsvergadering zijn enkele aandachtspunten besproken, waaronder dagbesteding, veiligheid en onderwijs. In november, tijdens een inloopavond voor direct omwonenden, werd specifiek aandacht gevraagd voor deze zaken. De gemeente is al bezig met het regelen van onderwijsplekken voor de asielkinderen, en er is een amendement ingediend om de mogelijkheden voor dagbesteding rondom de locatie te optimaliseren. Hierbij wordt gedacht aan het geschikt maken van het veld naast het gebouw voor sport en spel, niet alleen voor de asielkinderen maar ook voor de buurt, met als doel ontmoeting en verbinding te stimuleren.

Een belangrijk amendement
Een belangrijk onderwerp tijdens de raadsvergadering was ook de openbare ruimte rondom Overgoo 5. De gemeenteraad heeft een amendement ingediend om de mogelijkheden voor dagbesteding te verbeteren, zoals het geschikt maken van het naastgelegen veld voor sport en spel. Dit is bedoeld voor zowel de asielkinderen als de buurt, met als doel ontmoeting en verbinding te stimuleren. Daarnaast roept de raad op om bij georganiseerde activiteiten rolmodellen in te zetten, bijvoorbeeld vluchtelingen die al langer in Nederland wonen, een opleiding hebben genoten of werkzaam zijn.

Goedkeuring van de raad
Met de goedkeuring van de raad kan de voorbereiding voor de komst van de asielkinderen nu van start gaan. De eerste stap is het ondertekenen van de bestuursovereenkomst, waarin afspraken staan over de taken en verantwoordelijkheden van het COA, evenals afspraken met de gemeente over samenwerking en communicatie met de buurt. Naar verwachting zal deze overeenkomst in februari worden ondertekend.