Gesteggel over geld is reden voor vertraagde sloop Total-gebouw

In Klein Plaspoelpolder, op de plek waar nu nog het oude Total-gebouw staat, komen zeven bouwblokken met 295 appartementen. Hoewel de plannen al enkele jaren bekend zijn, is eindelijk duidelijkheid over de start van de werkzaamheden.

Herontwikkeling KPP
De Klein Plaspoelpolder (KPP) was voorheen een gebied vol bedrijvigheid. Onder andere betoncentrale Mebin en het Nederlandse hoofdkantoor van olie- en gasconcern Total waren er gevestigd. Terwijl de gemeente uitbreidde, werd ook de toekomstvisie van dit gebied naar dato bijgesteld. In 2015 werden plannen gemaakt om er een woongebied van te maken.

In de opvolgende jaren worden de plannen alsmaar verder uitgewerkt. De betoncentrale is inmiddels tegen de vlakte en ook de oude gemeentewerf is weg en de bodem is gesaneerd.

Woonblokken op plek Total-kantoor
Waar nu het Damsigt-kantoor (van voorheen Total) staat, moeten zeven blokken met in totaal 295 appartementen komen. Van de 295 appartementen worden er 45 (15%) verhuurd als sociale huurwoning en 44 (15%) als middeldure huurwoning.

Ook zullen de woningen met het oog op de klimaatdoelstellingen aardgasvrij worden opgeleverd en zijn er er andere duurzame maatregelen, zoals zonnepanelen op het dak. Onder de bouwblokken komt een parkeergarage voor 268 auto’s, waardoor de meeste auto’s uit het zicht verdwijnen. Op het dak van de parkeergarage, tussen de bouwblokken, komen binnentuinen.

Vertraging door gesteggel
Hoewel ook de plannen over het oude Damsigt-(Total) kantoor al jaren bekend zijn, heeft de sloop nu lange tijd stilgestaan. Zichtbaar aangetast door de tand des tijds is het vervallen kantoorgebouw een doorn in het oog voor omwonenden.

Op de vraag waarom het project vertraging heeft opgelopen, blijkt dat de kostenverdeling tussen de gemeente en de ontwikkelaar over de openbare ruimte de oorzaak blijkt: “Het afgelopen jaar hebben de gemeente en ontwikkelaar Borghese met elkaar gesproken over de hoogte van de kostenverhaalbijdrage die de ontwikkelaar betaalt aan de gemeente voor de aanleg van de openbare ruimte. Deze gesprekken namen meer tijd in beslag dan gepland. Hierdoor vertraagt de uitvoering van het woningbouwplan. Inmiddels zijn partijen het eens over de te betalen bijdrage, is de anterieure overeenkomst gesloten en wordt de bestemmingsplanwijziging in procedure gebracht.”

Overigens verklaart de gemeente ook dat de ontwikkelaar al groen licht heeft om te starten met de sloop, maar dat zij willen wachten tot de vergunning onherroepelijk is (na verstrijken van de bezwaartermijn): “De doorlooptijd van de vergunningprocedure is mede afhankelijk van het aantal en de aard van te ontvangen zienswijzen. Voor nu houdt Borghese er rekening mee dat het pand in de eerste helft van 2023 wordt gesloopt en dat daarna de bouw van de appartementen start.”

Wijzigen bestemmingsplan
Een ander opvallend gegeven is dat na al deze jaren van herontwikkelingsplannen – die grotendeels al zijn gestart – het bestemmingsplan nog moet worden aangepast. Momenteel is deze nog altijd ingericht op bebouwing voor werkdoeleinden en is de bouw van woningen vooralsnog niet toegestaan. De gemeenteraad zal zich hier dus nog over moeten uitspreken.