Gratis parkeren en blauwe zonebeleid blijft in Leidschendam-Voorburg

Ondanks het stijgende autobezit en de toenemende druk op parkeren vanuit buurgemeenten heeft de gemeente Leidschendam-Voorburg in zijn nieuwe Nota Parkeerbeleid besloten om het bestaande beleid van gratis parkeren, en waar nodig, blauwe zones voort te zetten.

Goed bereikbaar blijven is belangrijk
Verkeerswethouder Astrid van Eekelen: “We willen als gemeente goed bereikbaar blijven én onze woonomgeving leefbaar houden. Daarom blijven we parkeren faciliteren voor een goede bereikbaarheid en een prettige woonomgeving. Daarnaast stimuleren we ook deelmobiliteit met e-scooters en deelfietsen. Dit allemaal voor een bewuster autogebruik, een lagere parkeerdruk en een verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving.”

Parkeersituatie per gebied bekijken
In het parkeerbeleid is uitgewerkt wanneer er sprake is van een parkeerprobleem, welke maatregelen bij welk type probleem getroffen kunnen worden en wie in welk type gebied prioriteit krijgt. Ook wordt er onderscheid gemaakt tussen woongebieden, winkelgebieden, OV-knooppunten, en bedrijven-/sportterreinen. Dit kader is nodig om het parkeerbeleid op straat te kunnen evalueren en actualiseren. Effectief parkeerbeleid zal gepaard moeten gaan met voldoende capaciteit voor handhaving.

Digitaal aanvragen van ontheffingen
De gemeente wil in de loop van 2021 het online aanvraagproces van ontheffingen voor de blauwe zone versnellen en vergemakkelijken door dit verder te automatiseren. Daarnaast is ook de ambitie om de papieren ontheffingen achter de voorruit te vervangen door een digitale database met ontheffingen op kenteken. Voor bezoekers wordt dan de bezoekerskaart vervangen door het aanmelden van het kentekens.

Inwoners om mening gevraagd
Voor de totstandkoming van de Nota Parkeerbeleid 2021 zijn diverse wijkbewoners en ondernemers, twee gemeentebrede enquêtes over parkeren en diverse parkeermetingen geraadpleegd. Aan de hand van dit geactualiseerde beleidskader wil de gemeente vervolgens in gesprek met de bewoners en ondernemers om per wijk of buurt te bekijken of het nodig is om de parkeermaatregelen aan te passen. De raad neemt naar verwachting in april een besluit over de definitieve Nota Parkeerbeleid 2021.