Groen licht voor jongerenwoningen op Vlietweg 3

De plannen voor de ontwikkeling van jongerenwoningen op Vlietweg 3 bereiken een nieuwe mijlpaal met de ondertekening van afspraken tussen de gemeente en 1828 Groep. De gemeenteraad zal binnenkort een nieuw omgevingsplan ter inzage leggen, waarop inwoners kunnen reageren.

Wethouder Bianca Bremer benadrukt de behoefte van jongeren aan betaalbare huisvesting in de gemeente: “Ik ben verheugd dat we overeenstemming hebben bereikt, waardoor jongeren van 18 tot 28 jaar uit onze gemeente voorrang krijgen. De helft van de woningen is bestemd voor jongeren uit Leidschendam-Voorburg, waarvan circa 85% beschikbaar is voor jongeren met een laag inkomen in de sociale huursector.”

1828: Woonconcept voor Jongeren
1828 introduceert een woonconcept voor starters tussen 18 en 28 jaar. Jongeren kunnen betaalbare appartementen huren met een eigen keuken en badkamer, inclusief gezamenlijke ruimtes en voorzieningen. Naast wonen biedt 1828 Leidschendam ook werkruimtes voor kleine ondernemers, zowel binnen als buiten het complex.

Anterieure Overeenkomst: Concrete Afspraken
In de ondertekende anterieure overeenkomst tussen de gemeente en de ontwikkelaar zijn concrete afspraken vastgelegd over kosten, verhuur van de woningen en details zoals de omvang van het gebouw, parkeervoorzieningen en de inrichting van de openbare ruimte. Het project omvat 138 huurappartementen, waarvan ongeveer 85% sociale huur en 15% middeldure huur.

Omgevingsplan en Participatieproces
Voor de gebiedsontwikkeling moeten zowel Vlietweg 3 als het naastgelegen perceel Vlietweg 8a van bestemming veranderen. Het omgevingsplan ligt ter inzage van 23 februari tot en met 4 april op www.ruimtelijkeplannen.nl. Inwoners kunnen schriftelijk of mondeling een reactie (zienswijze) indienen. Na de zienswijzeperiode gaat het plan naar de gemeenteraad, die naar verwachting het omgevingsplan in 2025 zal vaststellen.

Inloopavond voor Toelichting en Vragen
Op 14 maart tussen 19.00-20.30 uur organiseert de gemeente een inloopavond in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Leidschendam. Hier kunnen inwoners een toelichting krijgen op het omgevingsplan en vragen stell