GroenLinks, CDA en Gemeentebelangen willen lokaal vuurwerkverbod

De discussie rondom het afschaffen van het vuurwerk blijft ook in januari actueel. Afgelopen jaarwisseling kende landelijk opnieuw een toename in vuurwerkincidenten, met veel vuurwerkslachtoffers en meer geweld tegen hulpverleners tot gevolg. Minimaal de politieke partijen GroenLinks, Gemeentebelangen en CDA pleiten daarom voor een algeheel vuurwerkverbod voor consumenten. VVD ziet niets in een verbod.

Georganiseerde vuurwerkshow
CDA LV vindt wel dat er een gezamenlijk feest met oud en nieuw moet komen waarbij jong en oud kan genieten van een mooie, door de gemeente georganiseerde vuurwerkshow. Gemeentebelangen LV en GroenLinks LV hebben aangegeven hier hetzelfde over te denken. CDA spreekt zich ook uit over de maatschappelijke kosten voor inzet van politie, brandweer en ambulance. Door het vuurwerkverbod moeten deze maatregelen en de daarbij horende kosten ingedamd worden.

Gemeentebelangen wil totaalverbod
Voor de lokale partij GBLV/Gemeentebelangen is de maat nu écht vol. Raadslid Maurice Hartsinck: “Ieder jaar worden we geconfronteerd met de grote keerzijde van consumentenvuurwerk, zoals hulpverleners die bekogeld worden met vuurwerk. Hoe kunnen wij van hen blijven vragen ieder jaar het jaar zo te moeten beginnen?’ Een ruime meerderheid van de Nederlanders wil een verbod op vuurwerk. Zelfs de vuurwerkbranche is voor een verbod op knalvuurwerk en pijlen.”

GroenLinks vindt het mooi geweest
Gezien alle ellende voor mens, dier en milieu en de onredelijke belasting van de hulpdiensten rond de jaarwisseling meent GroenLinks dat de voordelen echt niet meer tegen de nadelen opwegen. Hanneke Dominicus van GroenLinks: “Het was mooi, maar het is mooi geweest”.

VVD doet niet mee
LVTV sprak ook met Ole Heil va de VVD: “Wij zien niets in een lokaal verbod in Leidschendam-Voorburg. Wij zien wel iets in een verbod op vuurpijlen en knalvuurwerk, maar dit wordt landelijk geregeld. Dat is in onze ogen ook de manier om het te regelen want met een landelijk verbod wordt het ook niet verkocht. VVD wil mensen het plezier van siervuurwerk niet ontnemen. Daarbij is een lokaal verbod ook moeilijk handhaafbaar omdat de gemeenten om ons heen het ook niet verboden hebben.”

Meerderheid in de raad
Met de stemmen van de drie partijen behaalt het voorstel feitelijk een meerderheid in de raad. Burgemeester Klaas Tigelaar heeft echter toegezegd dat er een evaluatie komt van oud en nieuw. Of er direct een verzoek tot verbod tot opname in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) komt zal de vergadering moeten uitwijzen. De VVD wil dat de evaluatie wordt afgewacht alvorens beslissingen genomen worden in de vorm van een wijzigingsvoorstel.

Onderzoek onder de inwoners van LV
Uit een onderzoek van LVTV waar 677 mensen aan meededen blijkt dat 69% van de inwoners in Leidschendam-Voorburg voor een vuurwerkverbod is. Een deel van de respondenten pleit voor een algemene vuurwerkshow. Een ander deelpleit voor het afschaffen van knalvuurwerk, maar wil het siervuurwerk wel behouden.