GroenLinks en PvdA pleiten voor meer zekerheid en sociale basis voor inwoners

In leidschendam-Voorburg is de gemeente bezig met het ontwikkelen van nieuwe plannen voor een nieuwe sociale basis. GroenLinks en PvdA willen dat de inwoners van de stad moeten kunnen terugvallen op hulp van de gemeente, sociale basis, wanneer dit nodig is. Hierbij gaat het niet alleen om persoonlijke behoeften zoals gezondheid en geld, maar ook om een sociaal leven en toegankelijke voorzieningen.

Nieuw minimabeleid
Het ontwikkelen van nieuwe plannen om de hulp voor mensen met beperkte financiële middelen te verbeteren, bekend als het nieuwe minimabeleid, en het herzien van de manier waarop subsidies worden toegekend is waar de gemeente zich mee bezighoudt. GroenLinks en de PvdA dringen er bij de gemeente op aan om daarbij te zorgen voor alle basisbehoeften van mensen, zoals aanbevolen door Movisie, een landelijk kennisinstituut dat sociale problemen aanpakt. Dit blijkt uit een brief die de lokale partijen naar de gemeenteraad en het college van B&W hebben gestuurd.

Sociale behoeften
Iris Feld, Raadslid van GroenLinks, verduidelijkt: “De sociale basis omvat alles wat mensen helpt om een goed leven te leiden, en dat gaat verder dan alleen geld, gezondheid en een veilige woonsituatie. Mensen willen ook kunnen deelnemen aan groepen of sportclubs, om plezier te hebben, mensen te ontmoeten of niet alleen te zijn. Ook deze sociale behoeften zijn fundamenteel.”

Iedereen moet kunnen participeren
Becir Ogric, Raadslid van de PvdA, voegt toe: “Wij pleiten voor een brede kijk op de behoeften van mensen. Iedereen moet de mogelijkheid hebben om mee te doen, en dat omvat ook onze omgeving, infrastructuur en publieke dienstverlening. Kan iedereen gemakkelijk door onze gemeente reizen en kunnen alle inwoners bijvoorbeeld eenvoudig hun klachten uiten? Onze gemeente moet fundamenteel toegankelijk zijn voor iedereen, zodat alle inwoners zich gelukkig, betrokken en gehoord kunnen voelen.”

Welzijn van de inwoners
Als de gemeente deze aanbevelingen van GroenLinks en de PvdA opneemt in haar plannen, zou dit kunnen leiden tot een meer inclusief en veerkrachtig sociaal beleid dat tegemoetkomt aan de diverse behoeften van de inwoners. Het is een stap in de richting van een gemeente die niet alleen zorgt voor de materiële welvaart van haar inwoners, maar ook voor hun sociale en emotionele welzijn, waardoor een gezonde en bloeiende gemeenschap wordt bevorderd.