[UPDATE] GroenLinks levert extra wethouder Leidschendam-Voorburg

De coalitiepartijen die met een wethouder in het college van Leidschendam-Voorburg zitten (VVD, CDA, PvdA en CU-SGP) hebben een akkoord bereikt om een extra wethouder toe te voegen. Floor Kist neemt namens GroenLinks zitting in het college.

Verbreding van aantal stemmen
Bij het nemen van politieke beslissingen worden stemmen uitgebracht. Op dit moment hadden de zittende partijen slechts één stem in de meerderheid. De overige partijen die geen wethouder leveren, de oppositie, heeft daardoor al snel meer stemmen. Dat maakt het moeilijk om over bepaalde vraagstukken een coalitieakkoord te bereiken. Daarom is besloten op zoek te gaan naar verbreding van de coalitie. Meerdere gesprekken in de zomer hebben geleid tot een akkoord tussen de bestaande coalitiepartijen en GroenLinks.

Floor Kist wordt nieuwe wethouder
Namens GroenLinks wordt Floor Kist voorgedragen als wethouder met de portefeuille Wonen, Welzijn en WMO. De fractie van GroenLinks is blij een bijdrage te kunnen leveren aan het gemeentebestuur in corona-tijd. “Juist nu de gemeente diverse pittige uitdagingen op zich af ziet komen, is het wat GroenLinks betreft te prijzen dat de zittende coalitie GroenLinks om hulp vraagt en zoekt naar een stabielere meerderheid in de raad”, aldus GroenLinks Fractievoorzitter Jeroen van Rossum.

Coalitie reageert positief
Fractievoorzitter Jochem Streefkerk van de PvdA: “We onderstrepen de noodzaak om meer sociale woningen te bouwen, zoeken naar manieren om de uitvoering van de Wmo te verbeteren en garanderen het niveau van de sociale voorzieningen in de gemeente. Met onze GroenLinks-collega’s verwachten we ook om stappen te kunnen zetten om de inzet op duurzaamheid voor iedereen betaalbaar te houden.”

Werken aan plan voor lokale ondernemers
VVD LV vindt dat de gevoerde gesprekken veel vertrouwen geven voor de toekomst. Fractievoorzitter Louise Kortman: “We kunnen nu beter en sneller werk maken van een ambitieus investeringsplan voor de lokale economie en werkgelegendheid, stappen blijven maken op het afvaldossier, meer inzetten op veiligheid en dat alles onder de harde VVD voorwaarde van een sluitende begroting en gezonde financiën.”

Impuls afvaldossier
Ook fractievoorzitter Gijs Dupont van CDA LV reageert zaterdag enthousiast op het toetreden van Floor Kist als wethouder. “We zien nieuwe mogelijkheden voor de CDA-wens voor de aanpak van het afvaldossier zoals het realiseren van een afval brengstation. Onze ideeën voor de aanpak van eenzaamheid krijgt vorm in een nieuw actieplan. Ook de wens van het CDA voor een veiligere gemeente, ook tijdens Oud en Nieuw, krijgt een impuls en we gaan aan de slag met een economisch stimuleringsplan om de corona-effecten voor werknemer en ondernemers te verzachten.”

Betere balans
Kees Verschoor van CU-SGP laat weten dat er nu een bredere steunen en een betere balans is: “Nu we echt concreet samenwerken, benadrukt GroenLinks o.a. het belang van woningbouw, ook voor minder welvarende mensen, en het waarborgen van het niveau van de sociale voorzieningen. Daar komt bij dat het verstandig is dat een ervaren en betrokken wethouder het college aanvult in deze bijzondere tijd.”

[UPDATE zondag 19:00] Veel extra kosten volgens GBLV
GBLV/Gemeentebelangen reageert zondag aan LVTV ook op de komst van een extra wethouder. Frank Rozenberg: “Vooralsnog gaat de uitbreiding met een vijfde wethouder de gemeente veel geld kosten. Het gaat om circa € 150.000 per jaar aan extra kosten, terwijl het huishoudboekje van de gemeente al niet op orde is.” Rozenberg noemt de deelname van GroenLinks aan de coalitie het erkennen van tekortkomingen van het college. “Met één raadszetel meerderheid aan een nieuwe raadsperiode te beginnen, is gewoon te kwetsbaar. Waartoe dat geleid heeft, hebben we de afgelopen twee jaar gezien. Of een college met vijf partijen het gewenste resultaat voor onze inwoners, bedrijven, verenigingen en organisaties gaat opleveren, mag de kiezer in 2022 bepalen.” Rozenberg besluit dat zijn partij benieuwd is naar de voorstellen die gemaakt gaan worden. “De politieke uitersten zijn nu in het college vertegenwoordigd. Tegelijkertijd is ook de noodzaak van deelname van de CU-SGP aan het college met slechts één raadszetel weggevallen. Dit geldt eigenlijk ook voor de drie zetels van de PvdA. Hoe daardoor in het college een nieuw machtsevenwicht gaat ontstaan, zullen wij ook met belangstelling volgen.”

[UPDATE MAANDAG 06:00] D66 had voorkeur bij minderheidscoalitie.
In de gesprekken ging de voorkeur bij D66LV uit naar een eventuele minderheidscoalitie. In die situatie zou het college bij ieder voorstel een meerderheid moeten vinden door met de oppositie te overleggen. Jacco van Maldegem van D66: “Het is onze overtuiging dat dat de beste uitkomsten voor de gemeente zou opleveren, en dat we in die optie het meeste zouden kunnen realiseren van ons programma,” Jacco vervolgt: “Als wij hadden gewild, had D66 de rol kunnen vervullen die GroenLinks nu heeft gegrepen. Wij zijn echter geen partij die persé macht ambiëren en we hadden er geen vertrouwen in dat we een helder D66 geluid konden laten horen in dit college.”

Op de foto de fractievoorzitters van CDA, CU-SGP, GroenLinks, VVD en PvdA